Kutlu Doğum Haftasının İslam Alemi İçin Önemi

Hz. Muhammed’e İslamiyet indirilmeye başlamadan önce onun yaşıyor olduğu coğrafyadaki insanlar, pek çok batıl inançlar ve sapkınlıklar içerisindeydi. İnsanlar içki içmeyi, esir alıp satmayı, putlara tapmayı kendilerine alışkanlık edinmişlerdi. Kız çocukları, sadece kız oldukları için öldürülüyor, toplum içerisinde yaşayan kadınlara hiç bir değer verilmiyordu. Böyle bir ortam içerisinde yetişen Hz. Muhammed, sapkınların sapkın düşüncelerine asla esir olmamış ve peygamber olana dek sürek dönemde kendisini ve zihnini temiz tutarak erdemli bir insan olmayı başarmıştır.

Hz. Muhammed, peygamber olduktan sonra insanlara iyiyi, doğruyu, Allah’ın sözünü iletmiş ve bu sayede birçok insan da yaptığı yanlışlardan dönerek kendisine yol olarak onun yolunu bilmiş, onun izini takip etmiştir. Toplumda yarattığı değişim, insanların hayatlarını etkileyişi açısından Hz. Muhammed, dönemin en büyük devrimcilerinden bir tanesi olarak adlandırılabilir. O, hayatı tıpkı diğerleri gibi eğlence içerisinde, basit bir şekilde yaşamak yerine tüm hayatını insanları iyiye, doğruya sevk etmek adına çaba göstermiştir ve bu kadar kötülüğün hakim olduğu bir coğrafyadan bilge, erdemli insanlar çıkarabilmeyi başarabilmiş Allah’ın elçisi ve toplumunun da lideri olma ünvanını kazanmıştır.

Onurlu, gururlu, imanlı Hz. Muhammed’in dünyaya gözlerini açtığı tarihler de Kutlu Doğum Haftası olarak ülkemizde kutlanmaktadır. Böyle bir insanın dünyaya gelişi, İslam alemi açısından çok önemli ve büyük bir gelişme olduğu için onun doğum günü Müslümanlarca kutlanmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir