Zamir İçeren Cümleler

Türkçede cümleleri özne, yüklem, dolaylı tümleç, nesne, zamir, zarf ve sıfat gibi bir çok cümle ögesi meydana getirmektedir. Cümleleri oluşturan ögelerden birisi de yukarıda saymış olduğumuz zamirdir.

Cümle içinde ismin yerine kullanılan kelimelere “Zamir” adı verilmektedir. Zamirler kendi aralarında; kişi zamirleri, işaret zamirleri, belirsiz zamirler ve soru zamirleri olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Bu yazımızda sizlere örnek olarak zamir içeren cümleler vereceğiz.

  • Ben bu akşam yemeği dışarıda yiyeceğim. (Kişi zamiri)
  • Bu nereden geldi? (İşaret zamiri)
  • Şu satıldı, diğerlerine bakabilirsiniz. (İşaret zamiri)
  • Bunların hiçbiri hoşuma gitmedi. (Belgisiz zamir)
  • Onlarından birkaçını parkta gördüm. (Belgisiz zamir)
  • Daha önce nerede oturmuşlar? (Soru zamiri)
  • Bunların kaçı bizim? (Soru zamiri)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir