Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ne Zaman Kuruldu Kısaca

esnaf ve küçük sanatkârlar dernekleri, esnaf ve küçük sanat sahipleri ile bunların yanında çalışanların ortak gereksinimlerini karşılama, mesleklerini yerine getirmelerini ve geliştirmelerini sağlama, meslek disipli­niyle ahlakını koruma amaçlarına yöne­lik dernekler. 17 Temmuz 1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’nun 2. maddesine göre ekonomik etkinliği parasal sermayeden çok bedensel çalışmaya dayanan ve kazancı tacir niteliği­ni kazanmasını gerektirmeyecek kadar sı­nırlı olan gezici ya da yerleşik sanat ve ticaret erbabı esnaf ve küçük sanatkâr sayılır. Bunlar ticaret siciline, ticaret ve sanayi odalanna kaydedilmezler. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ne Zaman Kuruldu Kısaca

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru­luşları arasında yer alan esnaf ve küçük sanatkâr dernekleri, sanat, hizmet ve mes­lek sahipleriyle esnaftan en az beş kişinin başvurusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ nm izniyle kurulur (m. 3). Dernekler Kanu- nu’nda öngörülmüş organları bulunan bu demekler yalnızca bulundukları yerin bele­diye sınırları içinde etkinlik gösterir; aynı bölgede aynı konuda birden fazla dernek kurulamaz (m. 4). Derneklerin üst kuruluşu olan birlik, federasyon ve konfederasyonlar da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru­luşlarındandır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir