Nasıl Dalgıç Olunur Kısaca

bacaklarının bu konumu dal­gıçların iyice yalpalayarak yürümesine yol açar. Sık ve yoğun tüyleri üst bölümlerde daha çok kara ya da boz, alt bölümlerde aktır. Çiftleşme döneminde sırt tüyleri be­yaz nakışlarla süslenir. Kızıl gerdanlı dalgıç

(Gavia stellata), yazın boynundaki kızılımsı kahverengi lekeyle öbür dalgıçlardan kolay­ca ayırt edilebilir; kışın bu türün sırtında küçük ak benekler oluşurken, öbür türlerin sırt nakışlan yok olur.

Gerçek birer su kuşu olan dalgıçlar, suyun altında uzun süre yüzebilir ve 60 m derinliğe kadar dalabilirler. Türlerin çoğu tek tek ya da çiftler halinde yaşadığı halde, bazılan, özellikle kara gerdanlı dalgıç (G. arctica) sürüler halinde kışlar ya da göç eder. Dalgıçların ötüşü, gırtlaktan gelen, ürkütü­cü çığlıklanyla kolayca tanınır. Daha çok balıklar, kabuklular ve böceklerle beslenen bu kuşların yuvalan, su kenarına yığılmış bitki kümeleri biçimindedir; dişi dalgıç bu yuvaya, kabuğu benekli, yeşilimsi kahveren­gi iki (bazen üç) yumurta bırakır. Kuluçka­ya yatma görevim erkek ve dişi birlikte üstlenir. Yaklaşık 30 gün içinde yumurta­dan çıkan yavrular, tüyleri kurur kurumaz ana-babalarıyla birlikte suya girerler. Dal­gıçlar aslında iyi birer uçucudur; ama kızıl gerdanlı dalgıç dışındaki bütün türler, geniş bir su yüzeyinden havalanmadıkça uçuşa geçemezler. Bu nedenle, kızıl gerdanlı dal­gıç bütün su kıyılarında yaşayabildiği halde, öbür türlere yalnız büyük göllerde rastlanır.

Kuzey Amerika’da en çok bulunan dalgıç türü G. immer, bu türün Avrasya’daki karşılığı ise G. adamsii’dir. Hemen hemen yalnızca kutup çevresinde dağılım gösteren kızıl ve kara gerdanlı dalgıçlar, kışın Kara­deniz, Marmara ve Boğazlar’da tek tük görülebilir.

dalgıç elbisesi, sualtı dalışlarında kullanı­lan ve dalgıca hava sağlamak amacıyla yüzeye esnek bir boruyla bağlı olan su geçirmez elbise. 19. yüzyılın başlarında

 

geliştirilen dalgıç elbisesi, su geçirmez ku­maştan yapılmış bir elbise, ağırlık takılmış ayakkabılar, kalın camlı bir lombozu bulu­nan küre biçiminde metal bir başlık ve hava sağlama donanımından oluşur. Bu haliyle son derece hantal olan ve dalgıca çok sınırlı hareket olanağı veren dalgıç elbisesi, günü­müzde bağımsız soluma aygıtlarıyla donatıl­mıştır.

dalgıçböcek, Coleoptera (kınkanatlılar) ta­kımının Dytiscidae familyasını oluşturan 4 bini aşkın böcek türünün ortak adı. Bu oval ve yassı gövdeli böceklerin uzunluğu 1,5 mm’den başlayıp 35 mm’yi aşabilir. Suda yaşamaya çok iyi uyum sağlamış olan dalgıç- böceklerin arka bacakları uzun, kürek gibi yassı ve hayvanın su yüzeyinde batmadan durmasını sağlayacak biçimde saçaklıdır.

Gene su yaşamına uyarlanmanın sonucu olarak, soluk delikleri karın bölümünde, kanat kılıflarının (elitra ya da kınkanat) uç bölümünün altındadır. Böcek, su yüzeyinin hemen altında baş aşağı eğik durumda dinlenirken, kanat kılıflarının ucunu kaldı­rarak havayı soluk deliklerinden içeri çeker; dalacağı zaman da, suyun altındayken solu­yacağı havayı kanatlarının altında biriktirir. Bazı türlerde erkeklerin ön bacaklarında, suda çiftleşirken dişinin kaygan gövdesine sıkıca tutunmalarım sağlayan emici yastıklar bulunur. Etçil olan dalgıçböcekler, suda yaşayan böcekleri ve öbür su canlılarını, hatta kendilerinden büyük balıkları avlaya­rak beslenir.

Dişiler yumurtalarını suya ya da su bitkile­rinin üstüne bırakır. Çeneleri orak biçimin­de olan ince uzun larvaları, son derece oburdur; bu larvalar, çenelerindeki kanallar aracılığıyla sindirim salgılarını avının içine akıtır ve hayvanın sindirilmiş dokularını emerek alır. Erişkinler gibi larvalar da karınlarındaki soluk delikleriyle solunum yapar ve su yüzeyine asılı olarak durabilir. Bazı türlerde ipliksi karın uzantıları solun­gaç işlevi görerek, larvanın suyun üstüne çıkmadan soluk almasını sağlar. Larvalar pupa evresini nemli toprakta geçirir.

Yeryüzünün hemen her yanına dağılmış olan Dytiscus ve Cybister cinslerinin üyele­ri, bazı Doğu ülkelerinde yenmek üzere özel olarak yetiştirilir. Siettitra cinsinin üye­leri kördür ve derin kuyularda yaşar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir