Mehmet Esat Efendi Kimdir Kısaca Bilgi

Esad Efendi (yanyali), tam adı mehmed esad BİN ALİ bİn osman (d. Yanya – ö. 1730, İstanbul), Osmanlı bilgin. Aristoteles’in Physika (Fizik) adlı yapıtını Arapçaya çe­virmiştir.

Yanya’da başladığı medrese öğrenimini İstanbul’da sürdürdü. Dönemin tanınmış bilim adamlarından biyoloji, matematik, astronomi ve astroloji dersleri aldı. 1699’da Eyüp Sultan Medresesi müderrisliğine, 1725’te Galata kadılığına getirildi. Aynı yıl Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nm oluştur­duğu 25 kişilik çeviri kuruluna seçildi. Birkaç yıl sonra da İbrahim Müteferrikamın kurduğu ilk Osmanlı basımevinde başdü- zeltmen olarak çalıştı.

Arapça, Farsça, Latince ve Yunanca bilen Esad Efendi’nin en önemli çalışması Aristo­teles’in Physika adlı yapıtının Yunancadan Arapçaya açıklamalı çevirisidir. Damat İb­rahim Paşa’nın isteği üzerine başladığı çalış­ma sonunda sekiz ciltlik Physika’nm ilk üç cildini Kütübü’s-Semaniye fis Simati’t-Tabii- ye adıyla çevirdi. Önsözüne İslam dinindeki hikmet ilkeleri ile Sokrates, Platon, Aristo­teles gibi düşünürlerin hikmet konusundaki görüşlerini ekledi.

Osmanlı tarihinde Yunancadan Arapçaya doğrudan yapılan ilk çeviri olan bu kitap, ayrıca Doğu dünyasında mikroskop ve teles­koptan söz eden ilk basılı belgedir.

Şiir ve tasavvufla da ilgilenen Esad Efen­di’nin Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerin­den oluşan bir Divani vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir