Mehmet Esat Efendi Kimdir Hayatı Eserleri Kısaca

Esad Efendi, tam adı mehmed esad efendi (d. 1789, İstanbul – ö. 10 Ocak 1848, İstanbul), yeniçeriliğin kaldırılmasını (Va- ka-i Hayriye) anlatan yapıtıyla tanınan Os­manlI tarihçi ve şair.

Sahaflar Şeyhi diye tanınan Hacı Ahmed Efendi’nin oğludur. Önce babasından, daha sonra dönemin tanınmış hocalanndan ders aldı. 1808’de müderris oldu. Daha sonra geçim zorlukları nedeniyle bu görevinden ayrıldı. 1819’da Meşihat Mektupçuluğumda bir göreve atandı. 1825’te Şanizade Ataui- lah Efendi’nin yerine vakanüvisliğe getirildi ve yaşamının sonuna değin bu görevde kaldı. Bu arada takvimhane nazırlığı, karan­tina müdürlüğü ve ordu kadılığı da yapan Esad Efendi, 1841’de nakibü’l-eşraf, 1843’te de Rumeli kazaskeri oldu. Tanzi­mat’tan önce Türkçenin yalınlaşması gere­ğini ilk savunanlar arasında yer aldı. Yaşa­mı boyunca topladığı 4 bini aşkın yazma ve basma kitapları İstanbul’da yaptırdığı kü­tüphaneye bağışladı.

Eylül 1821-Temmuz 1826 arasındaki olay­ları kapsayan Tarih adlı yapıtının yeniçerili­ğin kaldırılmasını anlatan bölümü Üss-i Zafer (1828) adıyla yayımlandı. Osmanlı Devleti’nin resmî protokol kurallarından söz eden Teşrifat-ı Kadime (ös 1870; Os­manlIlarda Töre ve Törenler, 1979), 1722- 1836 arasında yetişen 206 şairin yaşamöykü- sünü içeren Bahçe-i Sefa-Enduz Esad Efen­di’nin öbür düzyazı yapıtlarıdır. 1841’e de­ğin yazdığı şiirlerin büyük bölümünü kapsa­yan Divan’t Tahir Selam Bey tarafından düzenlenmiş, kendisi de daha sonra yazdığı şiirleri buna eklemiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir