Kum Taşı Nedir Nerelerde Bulunur Kısaca Bilgi

Eski Kırmızı Kumtaşları, Devoniyen Dönemde (y. 395-345 milyon yıl önce) oluşan kalın kay aç katmanlan dizisi. Daha çok kara kökenli olan Eski Kırmızı Kum- taşları, Avrupa’nın kuzeybatı kesimlerinde ve İngiltere’de yaygındır. Bu kayaçlar, gene Devoniyen Dönemde oluşan Kaledoniyen dağ sıralan arasında yer alan yapısal havza­larda çökelmiştir. Giderek çökmekte olan bu havzalara yavaş yavaş kum ve çamur birikmiş ve bu birikintiler 11 km gibi çok büyük kalınlıklara ulaşmıştır. Kum Taşı Nedir Nerelerde Bulunur Kısaca Bilgi

Bu oluşum­larda, çapraz katmanlaşmış kumtaşlarına, üzerinde çamur çatlaklan bulunan miltaşı ve şeyllere ve hatta yağmur izleri gibi oluşumlara yaygın biçimde rastlanır. Kum- taşlan kırmızı, yeşil ve gri, şeyller ise gri renktedir. Bitki fosilleri de içeren Eski Kırmızı Kumtaşlannın fosil faunası akarsu­larda yaşadığı düşünülen balık benzeri ilkel omurgalılardan oluşur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir