Konstantin’in Bağışı

Konstantin’in Bağışı, Latince DONATİO CONSTANTİNİ, İmparator I. Constantinus’un (Büyük) Papa I. Sylvester’Ie (314-355) ar-dıllarına öteki büyük patriklikler üzerinde ve bütün inanç ve ibadet konularında ruhani üstünlük tanıdığı, ayrıca Roma ve tüm Batı İmparatorluğu üzerinde dünyevi iktidar yetkisi verdiği savım içeren belge. I. Constantinus’un papaya bu bağışı, kendisini mucizevi bir biçimde cüzamdan kurtardığı ve Hıristiyan yaptığı için verdiği ileri sürülmüştür. Düzmece olduğu günümüzde herkesçe kabul edilen belge, ortaçağ boyunca papalığın üstünlük savlarının hem yandaşlarınca hem de karşıtlarınca gerçek sayılmıştır.

Konstantin’in Bağışı özellikle kaynağı belirsiz bir metin olan Vita S. Silvestri’ye (Aziz Sylvester’in Yaşamı) dayanılarak düzenlenmişti. 9. yüzyılda Sözde Isidorus Hükümleri olarak bilinen derleme içinde yer aldı. 11. yüzyılda Gratianus’un öğrencilerinden biri bu belgeye Decretum Gratiani (Gratianus’ un Karar Derlemesi) içinde yer verdi. İlk kez 1054’te Papa IX. Leo, Konstantinopolis (İstanbul) patriği Mikhail Keroullarios’a yazdığı bir mektupta açıkça bu belgeyi kaynak gösterdi. Bu tarihten sonra papalar ve kilise hukukçuları, papanın üstünlük savlarım bu belgeye dayandırdılar. 12. yüzyıldan sonra belge, kilise tarafından siyasal iktidarlara karşı bir silah olarak kullanıldı. Belgenin gerçekliği bazen sorgulandıysa da düzmece olduğu ilk kez Rönesans’ta ileri sürüldü. 1440’ta Lorenzo Valla belgenin gerçek olmadığım kanıtladı ve 18. yüzyıl sonuna değin sürecek tartışmayı başlattı. Bu düzmecelik konusunda araştırmacılar- ca değişik yorumlar ileri sürülmüştür. Genel olarak belgenin 750-800 arasında düzenlendiği kabul edilir. Bazı araştırmacılara göre Roma’da, bazılarına göre de Frank Imparatorluğu’nda yazılmıştır. Roma’da yazıldığını öne sürenler belgenin içeriğini kanıt gösterirler. Belgeyi içeren ilk yazmanın Paris’teki Ulusal Kitaplık’ta bulunması ve belgeden ilk kez ViyanalıAdo, Reims’li Hincmar ve Parisli Aeneas gibi Frank yazarların alıntı yapması ikinci savın kanıtı olarak gösterilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir