Konstantin (Kosantine Cezayir)

Konstantin, günümüzde (1981’den bu yana) KOSANTİNE olarak da bilinir, Arapça BILÂDÜ’L-HAVA, Cezayir’in kuzeydoğu kesiminde il (vilaye). 1974’te kurulmuştur. Akdeniz’in yaklaşık 80 km güneyinde Tel Atlasları’nda yer alır; deniz düzeyinden yüksekliği 600-1.500 m arasında değişir.

Yıllık yağış miktarı kuzeyde 800 mm, güneyde 500 mnf dolayındadır. Yüzölçümü 3.562 km2 olan il kuzeyde Skikda, kuzeydoğuda Guelma, güneyde Ummü’l-Buagi, batıda Setif,. kuzeybatıda da Cicel illeriyle çevrilidir. İl merkezi Konstantin kenti, Osmanlılar zamanında çeşitli beylerce yönetildi. Bunlardan Salah Bey (1770-92), İslam mimarisinin en güzel örnekleri abasında yer alan birçok bina yaptırdı. Cezayir’in her yerinde 1792’den beri Konstantinli kadınlar siyah haik giyerler. İlin Konstantin dışındaki başlıca kentleri Mila, Şelgum el-Ayd ve Grarem’dir. Başlıca sanayi ürünleri deri eşya ve yünlü kumaştır. İl ayrıca Cezayir’in kuzeydoğu kesimindeki en büyük buğday ve arpa üreticisidir; bu ürünler temelde geçimlik olarak yetiştirilir. Konstantin kentinin güneyindeki Ayn Smara’dan az miktarda oniks çıkarılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir