Konsolar Hakkında Bilgi

Konsolar, Etiyopya’nın I güneybatısındaki lbraç platolarda yaşayan etnik ve dilsel topluluk. Bir Kuşi halkı olarak beyaz ve Siyah karışımı bir soydan gelirler. Sınırlan belirli olan geleneksel yerleşim bölgeleri, kültür ve dil bakımından akraba oldukları Galla halklarının topraklarıyla çevrilidir.

Konsolar Etiyopya’daki öteki halkların çoğunun tersine özerk yaşlılar meclisi bulunan büyük kasabalarda otururlar. Bütün erkeklerin ve bazı kadınların toplumsal statüsü bir kuşak sıralaması sistemine göre belirlenir. Bir kuşak derecesi kuramsal olarak belirli bir bölgedeki bütün erkekleri kapsar. Ama uygulamada kasaba sınırlan dışında geçerli olmadığından, kasabalar arasında zaman zaman çatışmalar çıkar. Akrabalık ilişkileri dıştan evliliğe ve baba- soyuna dayalı dokuz klana ve başında rahiplerin bulunduğu soylara göre tanımlanır. Miras soylar aracılığıyla geçer. Zanaatçılar ayn bir toplumsal sınıf oluşturur. Çok karılılık kabul edilirse de, çok az erkeğin birden fazla eş alabilecek gücü vardır.

Konsoların ekonomisi sulama ve dağ yamaçların sekileme yoluyla yürütülen yoğun tarıma dayanır. Başlıca geçimlik ürünler mısır ve çeşitli dan türleridir. Kahve ve pamuk ticari ürünlerdir. Ekin alanlarını korumak için hayvanları ahırlarda besleme ya da çoban gözetiminde otlatma yoluna gidilir. Sığır, koyun ve keçilerin sütünden ve etinden yararlanılır. Aynca dışkıları gübre olarak kullanılır. Öteki birçok hayvanın eti yenmez.
Konsolar bir düşmanı ya da aslan, kaplan gibi bir vahşi hayvanı öldürenler onuruna vaga denen heykeller dikerler. Bu heykeller kahramanı, kanlarını ve öldürdüğü düşmanlarını konu alan stilize tahta oymalardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir