Katar’ın Başkenti Doha Hakkında Bilgi

Doha, Arapça ED-DEVHE, Katar’ın başkenti. Basra Körfezinde Katar Yarımadasının doğusunda yer alır. Katar nüfusunun yaklaşık üçte ikisini barındırır. Doğudan batıya yaklaşık 5 km uzanan sığ bir koyda kurulmuştur. Çok eskiden beri yörenin önemli bir limanıdır. Kıyı açıklarındaki mercan kayalıkları ve sığ tabanı nedeniyle, 1970’lerde açık deniz limanı inşa edilene değin ancak küçük gemilere hizmet verebilmiştir. Katar’ın Başkenti Doha Hakkında Bilgi kısaca veriyoruz.

Kuzeybatıda yer alan ve gemicilerin Bida dedikleri kentin eski kesimi el-Bida’yı Abu Dabi Şeyhliği’nden gelen Sudanlı mültecilerin kurduğu sanılmaktadır. Uzun yıllar korsanların Basra Körfezinde üs olarak kullandığı küçük bir köy olan Doha, 1867’de Abu Dabi’nin desteklediği Bahreyn ile Katar arasındaki savaşta yıkıldı. Ertesi yıl İngilizler ed-Devhe şeyhi Muhammed ibn Sani’yi Katar’ın ilk hükümdarı olarak başa geçirdiler. Şeyhin Denizlerde Kalıcı Ateşkes Antlaşmasının (1853) koşullarına uymayı kabul etmesiyle, korsanlık büyük ölçüde geriledi. 19. yüzyıl sonlarında, Arabistan Yarımadasının büyük bir bölümünü elinde tutan Osmanlı Devleti, Doha’ya zaman zaman askeri birlikler gönderdi. Katar’ın 1916’da İngiliz koruması altında bir devlete dönüşmesinden sonra İngilizlerin bir temsilcilik bulundurduğu Doha, 1971’in sonlarında bağımsızlığını kazanan Katar’ın başkenti oldu.

Eskiden beri sakin bir balıkçı köyü olan Doha’da, 20. yüzyıl başlarında yaklaşık 350 inci çıkarma teknesi vardı. Japonların yapay inci üretimini geliştirmesi ve 1929 Büyük Bunalımı, kasabanın ekonomisini önemli ölçüde sarstı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Katar’da büyük petrol yataklarının işletilmesi ülke ekonomisinin tümüyle değişmesine yol açtı. Katar’ın kişi başına gelir düzeyi yüksek zengin bir ülke durumuna gelmesiyle, başkentte kapsamlı bir modernleştirme çalışması başladı. Eski yoksul mahalleler yıkıldı, modern ticaret merkezleri ve konut alanları inşa edildi. Elektrik şebekesinin yanı sıra deniz suyunun arıtılmasına dayanan içme suyu tesisleri kuruldu. Okyanus aşın gemilerin yanaşmasına elverişli olan açık deniz limanında modern bir karides soğutma ve paketleme tesisi açıldı. Modern motorlu teknelerle çalışan Katar Ulusal Balıkçılık Şirketi’nin merkezi buradadır. Kentin görülmeye değer yerleri arasında, yeni Saat Kulesi Meydanı, pazaryeri (sûk) ve denizden kazanılmış alan üzerinde inşa edilmiş olan Hükümet Binası (1969) sayılabilir. Doha Uluslararası Havalimanı kentin hemen güneydoğusundadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir