Karkamış Tarihi Hakkında Bilgi

Karkamış, KARGAMİŞ olarak da bilinir, Latince EUROPUS, Suriye’nin Halep valiliğindeki (muhafaza) modern Cerabulus yakınlarında eskiçağ kenti. Suriye, Mezopotamya ve Anadolu’ya mal taşıyan kervanların Fırat Irmağını geçtiği stratejik bir noktadaydı. 93 hektarlık bir alam kaplayan bu kent, David G. Hogarth ve daha sonra da Sir Leonard Woolley’nin yönettiği kazılarla ortaya çıka- nlmıştır (1911-20). Karkamış’ta bulunan en eski kalıntılar Neolitik Çağdandır. Sonraki dönemlerin kalıntıları arasında İÖ 3000’lerde, Sümer kent-devletlerinin bulunduğu Fırat Vadisinin güneyinde gelişmiş Uruk-Cemdet Nasr çanak çömlekleri yer alır. Ayrıca İlk Tunç Çağının sonuyla Orta ve Son Tunç çağlarından (İÖ y. 2. binyıl) kalma mezarlar da vardır. Karkamış’la ilgili ilk yazılı belgeler, Apla- handa adlı bir kraldan söz eden Mari Mektuplaradır (İÖ y. 1700). O sıralarda bir ticaret merkezi olan kentin, Anadolu’dan sağlanan kerestenin Fırat Irmağının aşağı kesimlerine nakledilmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Daha sonra Hitit kralı Şuppiluliuma (hd İÖ y. 1380-46) oğlunu kentin kralı yapmış ve Karkamış’ı da Asur, Mitanni ve Mısır’a karşı tampon bir devlet olarak kullanmıştır. Hitit İmparatorluğu’nun çökmesi üzerine Karkamış’ın Deniz Halklarınca istila edildiği sanılmaktadır. Sonunda bu yöre İÖ 717’de Asur kralı II. Şarrukin’e (Sargon) boyun eğdi. Kentle ilgili son önemli tarihsel olay, İÖ 605’te Babil kralı II. Nabukadnezar’ın (Nabukodonosor) Mısırlıları Suriye’ den çıkardığı çarpışmadır.

Yapılan kazıİar kentin çift sıralı kalın surlarla ve burçlu kapılarla korunduğunu göstermiştir. Araştırmacılar içkalede Kuzey Suriye’ye özgü seçmeci bir üslupta oymalarla bezeli çok sayıda ortoştat bulmuşlardır. Karkamış’ta, Hurrilerce Suriye’nin kuzeyinden getirildiği sanılan Asur sanatına özgü pek çok yapıta da rastlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir