Karınca Aslanı Nedir?

Karınca Aslanı Nedir?

Karıncaaslanı, Neuroptera (sinirkanatlılar) takımının Myrmeleontidae familyasını oluş­turan 65 dolayında böcek türünün ortak adıdır. Bazen erişkinlerine tül kanat böceği denir. Bu ad başka birçok sinirkanatlı için de kullanılır. Larvaların oval biçimli, açık poz renkli geniş karnı sert kıllarla kaplıdır. Öngöğüs bölütü uzayarak hareketli bir bo­yun biçimini almıştır. İri ve kare biçiminde olan başında uzun ve kıvrık çeneler bulu­nur. Larvalar karınlarıyla kazdıkları yumu­şak toprağı ya da kumu başlarıyla taşıyarak ağız genişliği 2,5-7 cm, derinliği 2,5-5 cm olan huni biçimli bir çukur açar. Çukur kazma işi bittiğinde kendini dibe gömen larvanın yalnız çeneleri açıkta kalır. Çuku­run kıyısından geçerken bu çukura yuvarla­nan küçük böcekler aşağıda bekleyen larva­ya yem olur. Larvalar avlarının vücut sıvıla­rını emdikten sonra, boşalmış deriyi çukur­dan dışarı atar. Bazı türlerin larvaları (örn. Dendroleorı obsoletus türü) tuzak çukuru kazmaz ve gizlendiği yerden geçen avlarına saldırır.

Yeterince beslenip gelişen larva kum tane­cikleri ve ipek salgısından oluşan bir koza hazırlar. Kozada pupa evresine giren böcek erişkin biçimini alarak dışarı çıkar. Karınca aslanlarının erişkinleri iyi uçamazlar. Ka­natları iki çift ve ağ damarlı, bazı türlerde kahverengi ya da siyah benekli, duyargalarıysa topuz uçludur. Karınca aslanları yalnız larva evresinde beslenir.

Karınca kuşu, Passeriformes (ötücükuşlar) takımının Formicariidae familyasını oluştu­ran 230 kuş türünün ortak adı. Neotropikal bölgede yaşayan bu kuşların uzunluğu türle­re göre 9-37 cm arasında değişir. Karınca kuşlarının soluk renkli ve kabarık tüyleri, kısa ve yuvarlak kanatları vardır. Genellikle dişinin ve erkeğin tüyleri değişik renktedir. Gagaları türlere göre farklılık gösterir ama çoğunlukla güçlü ve ucu kıvrık, bazen de çatallıdır. Güçlü bacakları vardır. Öndeki parmakları bir ölçüde diplerinden birleşik­tir. Türlerin çoğu çanak biçimli yuvalar yapar. Hepsinin güçlü, çoğunlukla kulağa hoş gelmeyen ötüşleri vardır. Karınca kuşları böcekçildir. Birçok tür göçmen karıncala­rı izleyerek beslenir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir