Kargı Nerede?

Kargı nerede?, Karadeniz Bölgesi’nde, Çorum iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçü­mü 1.301 km2 olan Kargı ilçesi doğuda Osmancık, güneyde gene Osmancık ve iski­lip ilçeleri, batı ve kuzeybatıda Kastamonu, kuzey ve kuzeydoğuda da Sinop illeriyle çevrilidir.
Kargı ilçesi, ilin kuzey kesiminde yer alır. Orta ve doğu kesimleri Kızılırmak ile kolla­rından Devrez Çayı vadileriyle yarılmıştır. Kuzeyini İlgaz Dağının doğu uzantıları, güneyini de Köroğlu Dağlarının uzantıları engebelendirir. Güneydoğu-kuzeybatı doğ­rultusunda ilçe topraklarına giren Kızılır­mak, Kargı kasabasının güneybatısında kes­kin bir dirsek yaparak doğuya dönerken Devrez Çayı kolunu alır. Kızılırmak, doğu­da Osmancık ilçesiyle doğal sınır oluşturur. Devrez Çayı ve Kızılırmak kıyılarında çok sayıda küçük ve verimli ova vardır. Bu ovalarda yaygın olarak çeltik tarımı yapılır. Üzerlerinde tektonik kökenli çok küçük göllere rastlanan dağların 1.200 m’den yük­sek kesimlerinde yaylalar vardır.
İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Oldukça gelişmiş ve çeşitlenmiş olan tarımsal etkin­lik, ticaretin de temelini oluşturur. Akarsu kıyılarındaki verimli ve sulak ovalarda başta çeltik olmak üzere sebze ve meyve üretimi yapılır. İlin en çok pirinç üreten ilçesi olan Kargı’da buğday., arpa ve patatesin yanı sıra armut ve elma gibi meyveler de yetiştirilir. Doğal yapı özellikle küçükbaş hayvan yetiş­tiriciliğine elverişlidir; ilçede çok sayıda koyun. Ankara keçisi ve kıl keçisi beslenir. Tiftik, kıl, yün ve deri gibi hayvansal ürünlerin yanı sıra, canlı hayvan ticareti de gelişmiştir. Abdullahyayla orman içi dinlen­me yeri, ilçenin başlıca mesire yerlerindendir. İlçe topraklarında kireçtaşı, mermer ve traverten yatakları vardır.
Bizans döneminde kurulduğu sanılan Kar­gı. 14. yüzyıl sonlarında Osmanlı toprakla- rina katıldı. Adının, eskiden bölgede kargı üretimi yapılmasından kaynaklandığı sanıl­maktadır. Cumhuriyet döneminin başların­da bucak merkezi olan kasaba, 1936’da ilçe merkezi yapılarak Kastamonu’ya, 1953’te ise Çorum’a bağlandı.
Kargı kasabası ilçenin orta kesiminde, Kızılırmak Vadisindeki ovanın kuzey kena­rında kurulmuştur. Bir devlet hastanesinin bulunduğu kasaba, il merkezi Çorum’a 116 km uzaklıktadır.
Hacıhamza bucak merkezindeki cami, sıbyan mektebi, han ve hamamdan oluşan Sinan Paşa Külliyesi (16. yy); 1734’te yapıl­dığı sanılan yıkıntı halindeki surlar; İV. Murad’m Karakese köyünde, orada ölen karısı için 17. yüzyılda yaptırdığı sanılan Mihri Hatun Camisi ve aynı adlı hamam ile 16. yüzyıl başlarında yapıldığı sanılan Oğuz- köy Camisi ilçenin başlıca tarihsel yapıları­dır. İlçenin bazı yörelerinde Roma ve Bizans dönemlerinden kaldığı sanılan kaya mezarlarına da rastlanır.
Kargı Belediyesi 1936’da kurulmuştur. Nüfus (1990) ilçe, 26.762; kasaba, 5.858.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir