Karesioğulları Nerede Kuruldu

Karesioğulları nerede kuruldu hakkında bilgi.
Karesioğulları, yaklaşık 1297-1360 arasın­da, bugünkü Balıkesir-Çanakkale yöresinde hüküm süren Türk beyliğidir.

Danişmendlilerin soyundan gelen ve beyli­ğin kurucusu olan Karesi Bey, Anadolu Selçuklu uçbeylerindendi. Bizans toprakla­rına düzenlediği saldırılarda Misya (sonra­dan Karesi, bugün Balıkesir yöresi) bölgesi­ni ele geçirerek burayı merkez yaptı. Ardın­dan da Bergama’yı aldı. Onun ölümünden sonra beylik ikiye bölündü: Bölümlerden birinin merkezi Balıkesir, ötekinin ise Ber­gama’ydı. Balıkesir ve yöresine egemen olan Karesi Bey’in oğullarından Demirhan” ın (ö. y. 1347), Osmanlı padişahı Orhan’a yenilmesiyle Osmanlılar Balıkesir’i ilhak ettiler (y. 1345). Yahşi Bey’in elindeki Bergama ve Edremit’in 1350’ye doğru Os­manlılarca alınmasıyla beyliğin Bergama kolu da sona erdi. Karesi komutanlarından Hacı İlbeyi, Evrenos Bey, Ece Halil ve Gazi Fazıl, Osmanlı hizmetine girerek Rumeli fetihlerine öncülük ettiler. Çanakkale-Troya kıyı bölgesi ise Demirhan’ın oğlu Süley­man Bey’in egemenliğindeydi. Bizans ko­mutanı Vatatzes’in damadı olan Süleyman Bey, Osmanlılara karşı Bizans-Aydınoğulları ittifakına katıldı. Ama, Osmanlılar 1360’ta Çanakkale ve çevresini de ele geçirerek Süleyman Bey’in egemenliğine son verdiler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir