Kardiyoloji Nedir

Kardiyoloji nedir? Tıpta, kalp hastalıkları ve bozukluklarının tanı ve tedavisiyle ilgili uzmanlık alanıdır. 1749’da Jean Baptiste de Senac’ın kalp üzerine çağdaş bilgilerin bir özetini yayımlamasıyla ayrı bir uzmanlık alanı haline geldi. On iki yıl sonra Leopold Auenbrugger göğse dışarıdan parmakla vu- rulmasıyla (perküsyon) çıkan farklı seslerin
kalbin durumunu değerlendirmeye yardımcı olduğunu buldu. 1816’da Rene Laennec’in stetoskopu bulmasıyla, kalp seslerinin din­lenmesi tıpta kullanılan başlıca tanı yöntem­lerinden biri oldu; böylece kalp uzmanları anevrizma gibi kalp ve damar hastalıklarına, hasta yaşarken tanı koyma olanağına kavuş­tular.

19. yüzyılda tanı yöntemlerinin gelişmesi kardiyolojinin önemli ölçüde ilerlemesini sağladı. 1903’te Willem Einthoven’ın kalbin elektriksel aktivitesini ölçen elektrokardi­yografi aygıtını geliştirmesi bu alanda atılan önemli bir adımdı. 1915’e gelindiğinde çalış­makta olan kalbin flüoroskopi yöntemiyle incelenmesi gibi pek çok tanı yöntemi bulunmuştu. 1929’da Werner Forssmann’ın kalp kateterizasyonunu geliştirmesi tanı teknolojisini daha da ileri götürdü.

Forssmann’ın buluşu, kardiyolog ve cer­rahların koroner atardamarları incelemesi­ne olanak tanıyarak kalpteki birçok bozuk­luğun cerrahi girişimle tedavi edilmesini sağladı. Kardiyoloji, bir cerrahi uzmanlık dalı olmasa da, kardiyologlar kalp cerrahisi gerektiren vakalarda cerrahlarla yakın iş­birliği içinde çalışır. Kardiyolog, kalbin işlevleriyle ilgili temel incelemeleri yaparak, kalbin çalışmasını düzenleyen ilaçların uy­gulanmasını da içeren tedavinin tüm yönle­rini denetleyerek kalp hastasının uzun süreli bakımını üstlenir.

Kardiyolojinin 20. yüzyılın ikinci yarısın­daki gelişmesi büyük ölçüde, kalp cerrahisi alanında oldu. Kalp krizinin başlıca neden­lerinden biri olan koroner atardamar hasta­lığının tedavisi, 1967’de Güney Afrika’da Christiaan Barnard’m gerçekleştirdiği in­sandan insana ilk kalp nakli, sürekli çalışa­bilen yapay kalbin geliştirilmesi ve ilk kez 1982’de Utah Üniversitesi’nde bir araştırma grubu tarafından insan vücuduna takılması bu alanda gerçekleştirilen en önemli ilerlemelerdendir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir