İlmiye Sınıfının Devletin Gelişmesine Katkısını Açıklayınız

Osmanlı Devleti döneminde ilmiye sınıfı eğitim-öğretim, dini ve adalet işlerinden görevli olan memurları kapsıyordu. Bu yazımızda sizlere ilmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız sorusunu cevaplayacağız.

İlmiye sınıfı görevlileri, medreselerden iyi düzeyde eğitim alan aydınlar tarafından meydana gelmiştir. İlmiye sınıfı üyeleri aynı zamanda hastanelerde hekimlik, mahkemelerde kadılık gibi önemli görevleri yerine getirirdi.

İlmiye sınıfı devletin gelişmesine büyük oranda katkı sağlamıştır. Çünkü ilmiye sınıfı medreselerde iyi düzeyde eğitim almış aydınlar tarafından oluşuyordu bu nedenle de iyi eğitimli bu aydınlar devletin gelişmesi için de doğrudan devlet yönetimi üzerinde etkili olmuşlardır ve aynı zamanda devlet siyasetin de yön vermişlerdir.

Son dönemlerde ilmiye sınıfı Osmanlı Devletinin gelişmesinin önündeki engel haline gelmiştir çünkü bilimden uzak kalmaya başlayan ilmiye sınıfı aynı zamanda yeniliklere de açık olmamaya başlamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir