Hayvan Hücresinde Bulunan Organeller

Hayvan hücreleri ve bitki hücreleri her ne kadar birbirleri ile benzerlik gösteriyor olsa da hayvan hücresi ile bitki hücresi arasında öncelikle organeller arasında farklılıklar görülmektedir. Bu yazımızda silzere hayvan hücresinde bulunan organeller kısaca konulu yazımızı aktaracağız.

  • Çekirdek: Hayvan hücresinin yönetim merkezi olan organeldir.
  • Hücre Zarı: Hücreyi dış ortamdan ayıran ve aynı zamanda da hücreyi dış tehlikelerden koruyan yapıdır.
  • Ribozom: Hücre içinde protein depolayan organeldir.
  • Endoplazmik Retikulum: Hücrenin içinde madde alışverişini sağlayan organeldir.
  • Sitoplazma: Hücre içindeki tüm yaşamsal faaliyetler sitoplazma organeli içinde meydana gelmektedir.
  • Koful: Hücre içinde boşaltımın yapıldığı ve boşaltım olayından sorumlu olan organeldir.
  • Lizozom: Hayvan hücresinde alyuvar haricinde tüm hücrelerde bulunan ve sindirim olayını gerçekleştiren organeldir.
  • Golgi Aygıtı: Enzimlerdeki salgıların meydana gelmesinde görevli olan organeldir.
  • Sentrozom: Sadece hayvan hücresinde bulunan sentrozom organeli, hücrenin bölünme olayını gerçekleştirmektedir.
  • Mitokondri: Hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretir ve hücrenin enerji ihtiyacını karşılar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir