Halk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı Bölümlerinin İncelenmesi

Türk edebiyatı özelliklerine göre gruplara ayrılmıştır. Bu gruplardan birisi de Halk edebiyatıdır. Bu yazımızda sizlere halk edebiyatı ve halk edebiyatı bölümlerinin incelenmesi konulu yazımızı aktaracağız.

Halkın gelenekleri ve kültürel unsurları ile meydana gelen edebiyata “Halk edebiyatı” adı verilmektedir.

Halk edebiyatının üç bölümü vardır;

  • Anonim Halk Edebiyatı
  • Aşık Edebiyatı
  • Tekke (Tasavvuf) Edebiyatı

ANONİM HALK EDEBİYATI

Kimin söylediğinin belli olmadığı kulaktan kulağa dolaşarak nesilden nesle aktarılıp günümüze kadar gelen, toplumun ortak ürünlerini meydana getiren halk edebiyatıdır.

Anonim Halk Edebiyatı Türleri; Mani, türkü, atasözleri, bilmeceler, ağıtlar, türküler, ninniler, fıkralar, efsaneler, ortaoyunları, halk hikayeleri, masallar ve deyimler anonim halk edebiyatının türleridir. Çünkü bu türleri kimin oluşturduğu belli değildir.

AŞIK EDEBİYATI

İslamiyet dininin kabul edilmesinden önce yaygın olan sözlü edebiyat türüdür. Özellikle 15. yüzyıldan sonra gelişmeye başlayan Aşık edebiyatı, günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

İslamiyetten önce aşk, doğa, kahramanlık gibi temalarda saz ile şiirler okuyan şairlere “ozan, baksı, kam” isimleri veriliyordu. İslam dininden sonra ise bu şairlere “Aşık” ya da “Ozan” denilmeye başlanmıştır. Bu edebiyata da “Aşık Edebiyatı” denilmiştir.

TEKKE (TASAVVUF) EDEBİYATI

İslamiyet dininin ve tasavvufun etkisi ile meydana gelen bir halk edebiyatı türüdür. İslam dininin yayılması ile dini alanda bir çok eserler verilmeye başlanmıştır ve böylece tasavvuf edebiyatı meydana gelerek hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir