Haftalık Mizah Dergisi Karikatür

Karikatür, İstanbul’da yayımlanan (1 Ocak 1936-18 Mart 1948; 638 sayı), haftalık mizah dergisidir.

Cumhuriyet döneminde uzun süre çıkabi­len az sayıdaki mizah dergisinden biridir. Sedat Simavi tarafından yayımlanan dergi güncel konulara ve toplumsal eleştiriye öncelik tanıyor, yeni bir mizah anlayışını yerleştirmeyi amaçlıyordu. Dergide Ramiz Gökçe, Salih Erimez, Münif Fehim, Necmi Rıza Ayça gibi tanınmış karikatürcülerin çizgilerine yer verildi; ayrıca genç çizerlerin yapıtları yayımlandı. Derginin yazarları ara­sında da Reşat Nuri Güntekin, Kemal Tahir, Tahsin Öztin, Ercüment Ekrem Talu, Sermet Muhtar Alus gibi tanınmış kişiler vardı. Belediye hizmetlerindeki aksaklıklar, savaş zenginleri, Almanya ve İtalya’nın II. Dünya Savaşı sırasındaki sal­dırganlığı Karikatür’de işlenen başlıca ko­nulardı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir