Hades Kimdir Nedir?

Hades, Yunanca AİDES. (Görünmeyen), PLUTO ya da PLUTON (Zengin) olarak da bilinir, Eski Yunan dininde, Titanlardan Kronos ile Rheia’nın oğlu, tanrılardan Zeus ile Poseidon’un kardeşidir.

Kronos öldürüldükten sonra yeraltı dünyasının krallığı ona kalmış, o da, kansı Tanrıça Persephone ile birlikte cehennem güçlerini ve ölüleri yönetmiştir. Bu yüzden buraya genellikle “Hades Evi” ya da kısaca Hades denir.

Hades, yargılamalara başkanlık edip kötülerin ‘ölümden sonra cezalandırılmasını denetlemekle birlikte, yeraltı dünyasının yargıçları arasında sayılmazdı. Aynca, suçlulara bizzat işkence etme işini de yürütmezdi; bu Erinys’lerin (Furialar) göreviydi. Hades, katı ve acımasız, kendisine adanan dualar ya da kurbanlar karşısında ölüm kadar duyarsız bir tanrı olarak betimlenir.

Hades’e, Klymenos (Parıltılı) ya da Eubuleos (İyi Öğüt Veren) gibi yanıltıcı adlar altında tapınıldığı da olmuştur. Zaman zaman, özel bir ön adla birlikte (örn. Khtho- nios: “yeraltında yaşayan”) Zeus olarak da adlandırılmıştır, Pluto ya da Pluton adları Hades’in yeryüzündeki bir bereket tanrısı ile karıştırılmasından ya da bütün canlıları öldüklerinde kendi çevresine toplamasından kaynaklanmış olabilir.

Hades sözcüğü, Septuagint’te (Eski Ahit’ in Hıristiyanlık öncesi dönemdeki Yunanca çevirisi) ölülerin gittiği karanlık bölgeyi simgeleyen şeol karşılığı kullanılmıştır. Hades’ten daha aşağılarda bir ceza yeri olan Tartaros da zamanla önemini yitirerek hemen hemen Hades ile eşanlamlı duruma gelmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir