George Dance Kimdir Kısaca Bilgi

Dance, George (genç) (d. 1741 – ö. 14 Ocak 1825, Londra), ingiliz mimarlığında yeni-klasik anlayışın ilk temsilcilerinden. Kraliyet Akademisi’nin ilk üyelerinden biri ve o dönemde Londra’da gerçekleştirilen geniş kapsamlı kentsel yenileme etkinlikle­rinin sorumlusudur.

1735’ten 1768’e değin Londra kenti başmi- man olan George Dance’in (Yaşlı) en küçük oğluydu. Mimarlık öğrenimini baba­sının bürosunda, daha sonra yurtdışında, özellikle de İtalya’da yaptı. Babasının ar­dından başmimarlık görevini üstlendi, bun­dan kısa bir süre sonra da en ünlü yapısı olan Nevvgate Hapishanesi’ni (1770-80) ta­sarladı.

Bir kent plancısı olarak, Londra’nın görü­nümünü değiştiren meydanlar ve yarım daire oluşturacak gibi dizilen sıra evler (crescent) düzenledi. 1768’de Minories’teki Amerika Meydanı’nı, 1777’de Finsbury Meydanı’nı ve y. 1814’te Finsbury Circus’ı tamamladı. Kentish Tovvn’daki Camden arazisinin imarı için hazırladığı kapsamlı bir planın yalnızca Camden Caddesi’ni içeren bölümü onun önerdiği biçimde gerçekleşti­rildi. London VVall’daki Ali Hallows Kilisesi (1765-67) Dance’in bugüne ulaşabilen bir­kaç yapısından biridir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir