Frigyalı Dares Kimdir Kısaca Bilgi

Dares (frigyali), Troyalı Hephaistos rahi­bi. Homeros’un yapıtı Ilyada da başlıca kişilerden biri olarak adı geçer. Troya Savaşı’nı ilk elden anlatan, kayıp bir Home- ros ön’cesi kaydın da yazarı olarak bilinir. İS 5. yüzyıldan kaldığı sanılan Daretis Phrygii de Excidio Trojae historia (Frigyali Dares’ in Troya’nın Yıkılışı Üzerine İncelemesi) adlı yapıtın, bu ahlatının Latince çevirisi olduğu söylenir.

Savaşı Troya yanlısı bir yaklaşımla anlatan yapıt,.Roma Imparatorluğu’nun yıkılışından Rönesans’a değin sü­ren ve Homeros’un yapıtlarının yalnızca kulaktan dolma bilgilerle tanındığı dönem­de, Latince konuşulan Batı dünyasında çok etkili oldu. Troya romansları yazan ortaçağ yazarları tarafından da kaynak kitap olarak yaygın biçimde kullanıldı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir