Esmeraldas Nerede Kısaca Bilgi

Esmeraldas, Ekvador’un kuzeybatı ucun­da il. Kuzeyde Kolombiya, batıda Büyük Okyanusla çevrilidir. Yüzölçümü 15.162 km2 olan il hemen bütünüyle kıyı ovası kuşağmdadır ve And Dağlarının etek­lerine kadar uzanan tropik yağmur ormanla­rıyla kaplıdır. İS 1000’den önce bölgede bulunan Yerli uygarlığından geriye taş hey­kel ve çanak çömlek kalıntıları kalmıştır. Esmeraldas’ın İspanyol kolonisi olduğu dö­nemde AvrupalIlar bölgenin iç kesimlerine yayılarak Santiago ve Esmeraldas ırmakları­nın vadilerinde yerleşmiştir. Esmeraldas Nerede Kısaca Bilgi

İl ekonomisi tarıma ve petrol çıkarımına dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri kakao, tütün, hindistancevizi, pirinç ve muzdur. Ormanlarından balsa kerestesi, bitkisel fil­dişi ve sert ağaçlar elde edilir. Napo ilindeki petrol yataklarından başlayan 504 km uzun­luğundaki Trans-Ekvador Boru Hattı (yapı­mı 1970-72) il merkezi Esmeraldas kentine gider. Santiago ve Cayapas ırmaklarından tavada yıkama yöntemiyle bir miktar altın elde edilir.

İlin her mevsim trafiğe açık olan başlıca karayolları Esmeraldas kentinden, Esmeral­das Irmağı ile ırmağın başlıca kolları boyun­ca Ouito’ya uzanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir