Esmeralda Olayı Nedir Kısaca Açıklaması

Esmeralda Olayı, Şili savaş gemisi “Esme- ralda”nm Japonlara satılmasından önce, geminin mülkiyetinin kâğıt üzerinde Ekva- dor’a devredilmesinden ötürü Ekvador’da yaşanan olay (1895). Şili hükümeti, bu manevra ile Çin-Japon Savaşı (1894-95) sırasında görünüşte yansız bir tutum takın­maya çalışıyordu.

Bu antlaşmanın kamuo­yuna açıklanması üzerine Ekvador’da Baş­kan Luis Cordero’ya karşı yaygın bir muha­lefet oluştu. Cordero’nun Liberal muhalifle­rinin de körüklemesiyle muhalefet açık bir ayaklanmaya dönüştü. Sonuçta Cordero devrilerek yerine Liberal Eloy Alfaro dev­let başkanı oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir