Eskişehir Depremi Ne Zaman Olmuştur Kısaca

Eskişehir depremi, 20 Şubat 1956’da Eskişehir’de oluşan şiddetli yer sarsıntısı. Şiddeti Richter ölçeğine göre 6,0 olan bu depremde, 1.379 bina ağır, 1.486 bina orta, 9.862 bina da hafif derecede hasar görmüş­tür. Bir kişinin öldüğü depremde 19 kişi de yaralanmıştır. Konumu 39° 89′ kuzey enle­mi ve 30° 49′ doğu boylamı, odak derinliği yaklaşık 40 km olan depremin etkilediği alan 350.000 km2 olarak hesaplanmıştır. Deprem alanı çeşitli doğrultularda Edirne, İzmir, Konya ve Zonguldak illerine kadar yayılmıştır. Depremin dışmerkezinin bulun­duğu bölge yerleşim merkezi olmadığı için can kaybı fazla olmamıştır.

Eskişehir depreminin oluştuğu alan Türki­ye’nin üçüncü derecede tehlikeli deprem bölgesidir. Depremin merkezi Bozüyük- Eskişehir çukurluğuyla ilişkilidir. Gönen- Manyas-Ulubat (Apolyont) Gölü-Bursa hattını izleyen deprem kuşağının doğusunda bulunan bu çukurluk kırıklarla (fay) sınır­lanmış tektonik bir çöküntüdür. Çöküntü­nün kenar kırıkları Eskişehir ve İnönü’deki sıcak su kaynaklan tarafından da belirlen­mektedir. Bu depremdeki hasarın büyük bölümü, şehrin zayıf zeminli alt bölümünde oluşmuştur. Eskişehir’in dolgu zemini dep­rem yönünden sağlam sayılmaz. Aşağı bölü­mün zemini, tren hattı boyunca uzanan ve henüz yerleşmemiş genç dolgudan oluşmak­tadır. Depremde yüksekte bulunan yeraltı suları da şiddeti artırıcı etkide bulunmuştur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir