Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Ne Zaman Açılmıştır Kısaca

Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi (elms), Devlet Demiryolları İşletmesi’ne (TCDD) bağlı kuruluş. 1986’da Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) adıyla bir ortaklığa dönüştü­rülmüştür.

1894’te Bağdat Demiryolu’nun yapımı sı­rasında Almanlar tarafından kurulan işlet­me, I. Dünya Savaşı sonrasında Bağdat Demiryolu’yla birlikte İngilizlerin eline geç­ti. 22 Nisan 1924’te çıkarılan bir yasayla hattın kamulaştırılmasına karar verildi; bu karar 1928’de uygulandı. 1924’e değin kuru­luşun çekirdeğini oluşturan, Cer Atölyesine Montaj Atölyesi, Kazanhane, Çarkhane ve Marangozevi gibi birimler eklendi. 1928’de 8.000 m2 olan kapalı alanı 1933’te 18.000 nr’ye, 1946’da da 40.000 m2’ye çıkarıldı. Ayrıca köprü, makas, kantar ve yol güvenli­ğiyle ilgili araç gereçleri yapabilecek ve onarabilecek atölyeler ile bir güç santralı yapıldı. 1958’de Eskişehir Demiryolu Fabri­kaları adını alan işletme, daha sonra Eski­şehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müesse­sesi adıyla TCDD’ye bağlandı. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesi Ne Zaman Açılmıştır Kısaca

1968’de bir Fransız şirketiyle yapılan an­laşmayla 2.400 BG’lik, 111 tonluk dizel- elektrik ana hat lokomotifi üretmeye başla­dı. 1970’ten önce de işletmede 24 tane 360 BG’lik dizel hidrolik manevra lokomo­tifi yapılmıştı. 1980’de kapalı alanı 130.000 m2’ye çıkarılan ELMS’nin lokomotif, mo­tor, elektrik makineleri ve vagon-yol gereç­leri üreten dört ana, beş yardımcı fabrikası vardır. ELMS’nin dizel motor fabrikasında, lokomotiflerde, dizel elektrojen grupların­da, deniz taşıtlarında, pompa ve kompre­sörlerde, petrol sondajlarında kullanılan yüksek devirli ve orta güçlü dizel motorları üretilmektedir. Yılda 275 tane demiryolu makası üreten işletme, üretimde gerekli olan yardımcı ürünleri kendi bünyesinde imal etmektedir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir