Eskimolar Kimdir Özellikleri Nelerdir Kısaca Bilgi

Eskimolar, ínuítler (Eskimo dilinde inu.it: “halk”) olarak da bilinir, Kanada, Grön­land, Alaska ve Sibirya’nın Kutup ve Kutupaltı bölgelerinin yerli halkı. Yakın akraba olan Aleudarla birlikte bu bölgeler­de yaşayan nüfusun çoğunluğunu oluştururlar. Eskimo adının Kri dilinde “çiğ et yiyenler” anlamındaki bir sözcükten türedi­ği sanılır. Eskimolann kendileri için kullan­dığı İnuit adı ise “halk, insanlar” gibi anlamlara gelir. Kanada’da Eskimo adı hemen hiç kullanılmaz. Moğol kökenli bir halk olan Eskimoları, Amerika Yerlilerin­den, el ve ayaklarının küçüklüğü ile daha az belirgin başka birkaç özellik ayırır. Ameri­ka Yerlilerinde hiç rastlanmayan B grubu kan (ABO sistemine göre), Eskimolar ara­sında oldukça yaygındır. Kan grubu çok kararlı bir kalıtsal özellik olduğu için, Eski- molarm en azından bir bölümünün Ameri­ka Yerlilerinden farklı bir kökenden geldiği varsayılır. Eskimo dili de bu kuramı destek­ler (bak. Eskimo-Aleut dilleri). En eski Eskimo kültürü, Aleut Adalarından Um- nak’ta bulunan ve yaklaşık 3 bin yıl öncesi­ne tarihlenen bir yerleşimdir. Eskimolar Kimdir Özellikleri Nelerdir Kısaca Bilgi

Avcı ve toplayıcı bir topluluk olan Eskimo­lar, yaz aylarında tatlı su balıkçılığı ve kara avcılığı yapar, kış aylarında mors ve fok avlarlar. Yiyecekler konusunda çeşitli tabu­ları vardır. Kara ve deniz ürünlerinin ayrı ayrı kullanılması, hiçbir biçimde birlikte yenmemesi gerektiğine inanırlar. Kendileri­ne güç, şans ve sağlık getireceğine inandık­ları bazı yiyecekleri (örn. ördek kanadı) özellikle daha çok tüketirken, loğusalık gibi belirli zamanlarda kötü etkisi olacağına inandıkları bazı yiyeceklerden (örn. pişiril- memiş et) uzak dururlar. Geçimlerini avla­dıkları hayvanları satarak ya da başka mallarla takas ederek sağlarlar. Yazlan, fok derisinden yapılan çadırlarda, kışları ise karın içine kazılmış ve birkaç ailenin paylaş­tığı ig/oo’larda yaşarlar. Eskimolar arasında yaygın bir gelenek olan eş değiştirme, çiftlerin çocukları arasındaki karşılıklı yar­dımlaşmayı ve dayanışmayı artıran bir un­surdur. Bir kadının, evli olmayan kayınbira­deriyle ilişki kurması eş değiştirmenin en yaygın biçimidir. Günümüzde özgün kültür­lerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulu­nan Eskimolann sayısı 60 bin dolayındadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir