Eski Şark Eserleri Müzesi Nerede Kısaca Bilgi

Eski Şark Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı üç müzeden biri. Dört grupta sergilenen yapıtların çoğu I. Dünya Savaşı öncesinde toplanmıştır. Mezopotamya Bölümü’nde, çoğu bu yöre­deki kazılardan elde edilen buluntular sergi­lenir. Mühürler bunların en önemlileridir. Mısır Bölümü’ndeki yapıtlar çeşitli yollarla edinilmiştir. Bunların arasında çeşitli dö­nemlere ait taş yapıtlar, ahşap lahitler, tunç heykelcikler ve başka mezar buluntuları vardır. Anadolu Bölümü’ndeki yapıtların tümü Hitit İmparatorluk ve geç Hitit dönemlerine aittir. Kapı aslanlarının ve kabartmalarının yanı sıra mühürler bunların arasında en önemlileridir. Arap Yapıtları Bölümü’ndeyse İslam öncesi buluntular sergilenmektedir. Bunlardan özellikle mezar taşı olarak kullanılan taş heykelcikler önem­li yapıtlardır. Müzede bir de çiviyazısı belgeler arşivi vardır. Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış olan 70 bin dolayındaki kil levha, dünyanın en zengin çiviyazısı koleksiyonlarından birini oluşturur.

Müze binasını 1882-83 yıllarında Fransız mimar Vallaury Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi olarak inşa etmiştir. Okulun başka bir yapıya taşınmasından sonra burada Halil Edhem Eldem tarafından 1917’de Eski Şark Eserleri Müzesi açılmıştır. Yapı, 1963-73 arasında mimar Nezih Eldem’in düzenleme­siyle bugünkü görünümünü almıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir