Eski İngilizce Nedir Kısaca Bilgi

Eski İngilizce, Anglosakson dîlî olarak da bilinir, 1100’den önce İngiltere’de konuşma ve yazı dili olarak kullanılan dil. Orta ve Çağdaş İngilizcenin kökenini oluşturur. Ba­tı Germen dillerinin İngiliz-Friz öbeği için­de sınıflandırılır. Eski İngilizce Nedir Kısaca Bilgi

Eski İngilizcenin bilinen dört lehçesi var­dır: İngiltere’nin kuzeyinde ve İskoçya’nm güneydoğusunda konuşulan Northumbria lehçesi, Ingiltere’nin iç kesimlerinde konu­şulan Mercia lehçesi, İngiltere’nin güney­doğusunda konuşulan Kent lehçesi ve İngil­tere’nin güney ve güneybatısında konuşulan Batı Sakson lehçesi. Mercia ve Northum­bria lehçeleri, genellikle Anglia lehçeleri olarak birlikte sınıflandırılır. Günümüze kalan Eski İngilizce metinlerin çoğu, Batı Sakson lehçesiyle yazılmıştır. Edebiyattaki ilk büyük canlanma ise, Kral Büyük Alfred dönemine (9. yy) rastlar.

Eski İngilizcede, Çağdaş İngilizceden fark­lı olarak, ad ve sıfatlarda üç cins (eril, dişil, yansız) ile ad, adıl ve sıfat çekimleri vardı. Ad ve sıfatların dört durumuna (yalın, tamlayan, yönelme, belirtme) ek olarak adıllarda araç durumu da vardı. Eski İngiliz­cedeki eylemlerin Çağdaş İngilizceye oranla daha büyük bir bölümü güçlü eylemlerdi; Çağdaş İngilizcede sing, sang, sung (“şarkı söylemek” eyleminin şimdiki ve geçmiş zaman ortaçları) örneğindeki gibi çekilen bu eylemlere, günümüz İngilizcesini ele alan dilbilgisi kitaplarında kuralsız eylemler de denir. Eski İngilizcede güçlü (kuralsız) olan birçok eylem, Çağdaş İngilizcede za­yıftır (kurallı). Örneğin, Çağdaş İngilizce­deki help (“yardım etmek”) eyleminin Eski İngilizcedeki karşılığı kuralsızdır: helparı (şimdiki zaman eylemliği), healp (geçmiş zaman, tekil), hulpon (geçmiş zaman, ço­ğul), holpen (geçmiş zaman ortacı). Aynı eylemin Çağdaş İngilizcedeki biçimleri (sı­rasıyla help, helped, helped, helped) kural­lıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir