Eski İmaret Camii Nerede Kısaca Bilgi

Eski İmaret Camisi, Pantepoptes Manas­tır Kilisesi’yken, İstanbul’un fethinden son­ra camiye dönüştürülen orta Bizans döne­mi yapısı. İstanbul’da, Fatih semtinde, Fa­tih Külliyesi’nden Haliç’e doğru inen sırtta yer alır. İmparator I. Aleksios Komnenos’un annesi Anna Dalassena tarafından yaptı­rıldığı ve Dalassena’nın yaklaşık 1100’de bu manastıra çekildiği bilinmektedir. Buna gö­re manastır ve kilise 11. yüzyıhn sonlarında yapılmış olmalıdır. Yapı, eğimli bir arazide yer aldığı için, üç nefli ve tonozla örtülü bir bodrum katın üstüne oturtulmuştur. Planı, kapalı Yunan haçı şemasındadır. Eski İmaret Camii Nerede Kısaca Bilgi

Orta me­kânın üzerinde, dört ayağın taşıdığı yüksek bir kasnağa oturan kubbe yükselir. On iki yüzlü kasnağın her yüzünde beşik kemerli bir pencere vardır. Kasnağın alt hizasında, dört ana yönde uzanan birer beşik tonoz, haçın kollarını oluşturur. Doğudaki kol biraz daha uzayarak, içeriden yarım daire, dışarıdan yarım altıgen biçimindeki bir ap­sisle son bulur. Apsisin iki yanında, pastop- hori adı verilen mekânlar vardır. Doğu uçları küçük birer apsisle biten bu mekânla­rın her ikisine de hem ana apsisten, hem de orta mekândan geçilebilir. Kilisenin batı ucunda iki katlı bir iç narteks, onun önünde de bir dış narteks yer almaktadır. Yapı sıvasız tuğlayla inşa edilmiş, güney cephe­sinde tuğla örgüsü bezeme amacıyla kulla­nılmıştır.

Fethin ardından başlanan Fatih Külliyesi’ nin imareti tamamlanıncaya değin imaret işlevi gören kilise, daha sonra camiye çev­rilmiştir. 18. yüzyılda genişletilen camiye bir de minber eklenmiştir. 1918 yangını yapıya zarar vermiş, daha sonraki yoğun yapılaşma da manastırın kalıntılarının orta­dan kalkmasına yol açmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir