Esir Almaca Nedir Kısaca

esir almaca, kaynağı çok eski dönemlerin savaş geleneklerine dayanan çocuk oyunu. Daha çok erkek çocuklar arasında oynanır.

Eşit sayıda oyuncudan oluşan iki takıma ayrılan çocuklar, birbirlerinden uzaklaşarak karşı karşıya dizilirler. Tam ortaya “sınır” denen bir çizgi çekilir. Takımların, hemen ardında durdukları çizgiye de “kale” adı verilir. Her iki takımın kalesinde, kaleyi simgeleyen büyükçe bir taş ya da sopa bulunur. Oyun başlayınca takımlardan bi­rinden bir çocuk koşarak karşı takımın alanına girer ve kaleye dokunarak kaçar. Öteki takımdan bir oyuncu da onu kovala­maya başlar. Sınırı geçmeden yakalarsa onu esir almış olur. Yakalanmadan kendi alanı­na giren oyuncu takımının kalesine çekilir. Bu kez, onu kovalayan karşı takım oyuncu­su rakip kaleye dokunup kaçmaya başlar. Oyun böylece sürer. Esir alınan oyuncular oyun dışı kalır, oyuncularının hepsi esir düşen takım yenik sayılır. Bu oyunun sınır çizgisi olmaksızın oynanan türü de vardır.

Esir almaca oyunu mahalleler ya da köyler arasında oynandığı zaman çok daha çekiş­meli ve heyecanlı geçer. Oyun, kaçma ve kovalamacayla birlikte kişisel beceri göster­me ve takım olarak yardımlaşma temeline dayanır. Eski dönemlerde, karşı karşıya gelen iki ordu önce teke tek ortaya çıkan savaşçıların vuruşmasıyla gücünü gösterme­ye çalışırdı. Esir almaca oyununda bu eski geleneğin izleri görülmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir