Esin Nedir Ne Demek Kısaca Açıklaması

esin, sanatta, bir yapıtın yaratılmasını ya da yorumlanmasını doğrudan etkileyen, çok güçlü yaratma dürtüsü. Şiirin esin kaynağı üzerinde eski zamanlar­dan beri çok düşünülmüştür. Platon, Apolo- gia Sokratous’ta (Sokrates’in Savunması) şairlerin bilgelik yoluyla değil, “doğuştan gelen bir yetenekle ve usdışı bir esin gücü­nün etkisi altında” yarattıklarını öne sürer.

Phaidros ve Ion adlı yapıtlarında bu savı daha da geliştirerek, şairlerle müzik eşliğin­de şiir okuyan rhapsodos’hmn(*) esin tanrı­çaları Musaların insafına kalmış deliler ol­duğunu söyler, ton’un bir bölümünde de şairin “kanatlı ve kutsal bir şey” olduğunu ve “aklı başından gitmiş, kendinden geçmiş bir duruma gelmedikçe hiçbir şey yaratama­yacağını” belirtir. Tanrısal kaynaktan gelen esin olmadıkça şair “sessizdir, bilgeliğini ve tanrısal amacını dile getirme gücünden yok­sundur”. Sonraları, başta Shelley olmak üzere birçok şair bu görüşten önemli ölçüde etkilenmiştir. îon’u İngilizceye çeviren Shelley, “A. Defense of Poetry” (1840; Şiirin Savunusu) adlı yapıtında yukarıdaki görüşleri savunur. 20. yüzyılda ise

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir