Eshab-ı Kehf Magarası Nerede Kısaca Bilgi

Eshab-ı Kehf, yedİ uyurlar olarak da bilinir, ölümden sonra dirilişe ilişkin ünlü bir efsanenin kahramanları. Ortaçağ bo­yunca Hıristiyan ve İslam dünyasında çok tutulan efsaneye göre, Roma imparatoru Decius döneminde Hıristiyanlara yapılan baskılar sırasında (İS 250) yedi (bazı anlatı­larda sekiz) Hıristiyan asker doğdukları kent olan Ephesos (Efes) yakınında bir mağarada gizlenirler. Daha sonra mağara­nın girişi kapanır. Böylece İmparator Deci- us’un çıkardığı ferman uyarınca pagan kur­ban törenlerine katılmaktan kurtulan yedi Hıristiyan mucizevi bir uykuya dalarlar. Doğu Roma imparatoru II. Theodosius döneminde (İS 408-450) mağaranın ağzı açılınca uyanırlar. İmparator bu kişilerin mucizevi biçimde yaşamlarını sürdürmele­rinden ve böylece bedenin dirilişine ilişkin Hıristiyan öğretisinin canlı tanığı olarak ortaya çıkmalarından etkilenir. Yedi aske­rin yaşadıkları deneyimin derin anlamını açıkladıktan hemen sonra ölmeleri üzerine, onlar adına bir kutsal mezar yapılmasını emreder. Ölümden Sonra Diriliş’e (Kıya­met) inandıkları için baskı uygulanan pisko­posları da bağışlar.

  1. yüzyıldan kalan efsanenin kökeni, 1953’te Ernest Honigmann’m Patristic Studies (Kilise Büyükleri Üzerine Araştırma­lar) adlı yapıtının yayımlanmasına değin bilinmiyordu. Hıristiyan apolojetiği içinde yer alan öykünün Yunanca, Süryanice, Kopt ve Gürcü dillerinde yazılmış biçimleri de günümüze ulaşmıştır. Kuran’da Kehf suresinin 9-26. âyetlerinde, insanların öl­dükten sonra yeniden dirilişlerine bir örnek olmak üzere ayrıntıya inilmeden öyküye yer verilir. Batı’da yaygın olan anlatıda Eshab-ı Kehf, Maksimianos, Malkhos, Markianos, Ioannes, Deniş, Serapion ve Konstantinos’ tur. Doğu’daki anlatılarda ise bu adlar Mekselina, Yemliha, Mernuş, Saznuş, De- bernuş, Meslina ve Kefeştatayyuş olarak geçer; ayrıca Kıtmir adında bir köpekleri olduğu anlatılır. Afşin ve Tarsus’ta Eshab-ı Kehf, Ephesos’ta ise Yedi Uyurlar adıyla anılan ve ziyaret edilen mağaralar vardır.

Yedi Uyurlar yortusu Katolik Kilisesi’nde 27 Temmuz, Rum Ortodoks Kilisesi’nde 2/4 Ağustos ile 22/23 Ekim’de kutlanır.

Eshab-ı Kehf, yedİ uyurlar olarak da bilinir, ölümden sonra dirilişe ilişkin ünlü bir efsanenin kahramanları. Ortaçağ bo­yunca Hıristiyan ve İslam dünyasında çok tutulan efsaneye göre, Roma imparatoru Decius döneminde Hıristiyanlara yapılan baskılar sırasında (İS 250) yedi (bazı anlatı­larda sekiz) Hıristiyan asker doğdukları kent olan Ephesos (Efes) yakınında bir mağarada gizlenirler. Daha sonra mağara­nın girişi kapanır. Böylece İmparator Deci- us’un çıkardığı ferman uyarınca pagan kur­ban törenlerine katılmaktan kurtulan yedi Hıristiyan mucizevi bir uykuya dalarlar. Doğu Roma imparatoru II. Theodosius döneminde (İS 408-450) mağaranın ağzı açılınca uyanırlar. İmparator bu kişilerin mucizevi biçimde yaşamlarını sürdürmele­rinden ve böylece bedenin dirilişine ilişkin Hıristiyan öğretisinin canlı tanığı olarak ortaya çıkmalarından etkilenir. Yedi aske­rin yaşadıkları deneyimin derin anlamını açıkladıktan hemen sonra ölmeleri üzerine, onlar adına bir kutsal mezar yapılmasını emreder. Ölümden Sonra Diriliş’e (Kıya­met) inandıkları için baskı uygulanan pisko­posları da bağışlar.

  1. yüzyıldan kalan efsanenin kökeni, 1953’te Ernest Honigmann’m Patristic Studies (Kilise Büyükleri Üzerine Araştırma­lar) adlı yapıtının yayımlanmasına değin bilinmiyordu. Hıristiyan apolojetiği içinde yer alan öykünün Yunanca, Süryanice, Kopt ve Gürcü dillerinde yazılmış biçimleri de günümüze ulaşmıştır. Kuran’da Kehf suresinin 9-26. âyetlerinde, insanların öl­dükten sonra yeniden dirilişlerine bir örnek olmak üzere ayrıntıya inilmeden öyküye yer verilir. Batı’da yaygın olan anlatıda Eshab-ı Kehf, Maksimianos, Malkhos, Markianos, Ioannes, Deniş, Serapion ve Konstantinos’ tur. Doğu’daki anlatılarda ise bu adlar Mekselina, Yemliha, Mernuş, Saznuş, De- bernuş, Meslina ve Kefeştatayyuş olarak geçer; ayrıca Kıtmir adında bir köpekleri olduğu anlatılır. Afşin ve Tarsus’ta Eshab-ı Kehf, Ephesos’ta ise Yedi Uyurlar adıyla anılan ve ziyaret edilen mağaralar vardır.

Yedi Uyurlar yortusu Katolik Kilisesi’nde 27 Temmuz, Rum Ortodoks Kilisesi’nde 2/4 Ağustos ile 22/23 Ekim’de kutlanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir