Eser Sözleşmesi Nasıl Kimler Arasında Yapılır Kısaca

eser sözleşmesi, İstisna akdi olarak da bilinir, bir kimsenin (yüklenici) ücret karşılığında başka bir kimse (ısmarla­yan) için bir eser meydana getirmesine ilişkin borçlanmayı içeren sözleşme. Bir elbisenin dikilmesi, bir yapının yapılması, bozuk bir makinenin onarımı gibi işlerle ilgili sözleşmeler eser sözleşmesi niteliği taşır. Bir bilim ya da edebiyat yapıtının çoğaltılarak yayımlanmasına ilişkin yayım sözleşmesi ile bir işin yönetilmesi ya da belli bir hizmetin yerine getirilmesi yolundaki bir borçlanmayı içeren vekâlet sözleşmesi, eser sözleşmesinden farklıdır.

Eser sözleşmesi iki tarafa da borç yükler. Yüklenici meydana getirilecek eseri kural olarak ya doğrudan doğruya yapmak ya da kendi yönetimi ve gözetimi altında yaptır­mak zorundadır; işin niteliğine göre kişisel ustalığının gerekmediği durumlarda üstlen­diği eseri başkasına da yaptırabilir. Tersine bir görenek ya da sözleşme hükmü yoksa, yüklenici eser için gerekli olan araç ve gereçleri kendi parasıyla sağlamakla yü­kümlüdür.

Eser, ısmarlayanın kullanamayacağı ve hakkaniyet kurallarına göre kabule zorlana- mayacağı ölçüde kusurlu ya da sözleşmeye önemli ölçüde aykırı olursa, ısmarlayan o eseri kabul etmekten kaçınabilir. Bunda yüklenicinin kusuru varsa tazminat da iste­yebilir. Bu haklar bir taşınmazın yapımı dışındaki işlerde bir yıllık dava zamanaşımı­na bağlıdır. Herhangi bir nedenle ısmarla­yandan kaynaklanan kusurlarda bu haklar ileri sürülemez.

Eserin ücreti teslim zamanında ödenir. Eserin parça parça tesliminde her parçanın ücretinin ayrı ödenmesi de sözleşmede ön­görülebilir. Yüklenicinin işe zamanında başlaması ya da sözleşme gereklerine aykırı olarak işi geciktirmesi, ısmarlayanın sözleş­meyi bozması hakkını doğurur. Başlangıçta yükleniciyle birlikte yaklaşık olarak sapta­nan giderlerin, ısmarlayanın kusuru olmak­sızın, aşırı biçimde artması durumunda, ısmarlayan eserin yapımı sırasında ya da yapımından sonra sözleşmeyi bozabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir