Eser Element Nedir Kısaca Bilgi

eser element, biyolojide, çok az miktarda bulunması canlılar için yeterli ve gerekli olan kimyasal elementlerin ortak adı. Eser elementler, genellikle hücre tarafından üre­tilen ve canlının yaşam süreçlerindeki biyo­kimyasal tepkimelerde katalizör işlevi gören protein yapısındaki bir enzimin bu işlevine yardımcı olur.

Gerekli eser elementler he­men her canlı türüne göre değişirse de, bitkiler için genellikle bakır, bor, çinko, manganez ve molibden, hayvanlar için de manganez, iyot ve kobalt gereklidir. Bitki­ler için gerekli eser elementlerin toprakta bulunmaması, bitkilerde bu elementin ek­sikliğine bağlı hastalıklara yol açar. Toprak­ta hayvanlar için gerekli eser elementlerin bulunmayışı bitkilerin gelişmesini etkile­mez, ama yalnız bu bitkilerle beslenen hayvanlarda beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklar görülür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir