Esence Dağı Nerede Yüksekliği Ne Kadar Kısaca

Esence Dağı, eskiden keşiş daGi, Doğu Anadolu Bölgesi’nde dağ. Erzincan Ovası­nın kuzeydoğusunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. En yüksek noktası, 3.549 m’ye erişen Keşiş Tepesidir.

Dağın yapısına yeşil şistler egemendir. Kretase (Tebeşir) Dönemi (y. 136-65 mil­yon yıl önce) sonlarında oluşan bu yeşil kayaçlar, Oligosen Bölüm (y. 38-26 milyon yıl önce) sonlarında aşınarak bir peneplen durumuna gelmiştir. Daha sonra peneplen Miyosen Bölüm (y. 26-7 milyon yıl önce) başlarında denizle örtülmüş ve tabanında deniz tortulları birikmiştir. Miyosen Bölüm ortalarında denizin çekilmesinden sonra büyük bir tektonik etkinlik başlamış ve bunun sonucunda Esence Dağı bükülerek yükselmiştir. Bu yükselme bir defada olma­mıştır. Erzincan Ovasının kenarından belir­gin dikliklerle yükselen dağın çeşitli düzey­lerinde aşınım düzlükleri bulunması ve son­ra gene dikleşerek kademeli bir görünüm alması yükselmenin farklı evrelerde gerçek­leştiğini gösterir. Dağın yükselmesine bağlı olarak Erzincan Ovasında, dağla aynı doğ­rultuda ve birbirine koşut kırık çizgileri oluşmuştur. Son kırılmalar ve bunlarla ilgili olarak dağın yükselmesi Kuvaterner (Dör­düncü) Dönem (y. 2,5 milyon yıl öncesin­den günümüze) başlarına rastlar. Dağın yüksek kesimlerinde, buzyalağı, buzyalağı gölü ve buzultaş setleri gibi, Pleyistosen Bölüm (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) buzullarından kalma birçok iz vardır.

Kuzey yamaçlarında yer yer orman kalıntı­ları bulunan dağın güney yamaçları çıplak­tır. Esence Dağı kuzeybatıya doğru Akdağ, Çimen Dağı gibi aynı jeolojik yapıdaki dağlarla devam eder. Kimi zaman bu dağla­rın tümüne birden Esence Dağları denir. Erzincan’ı Kelkit üzerinden Gümüşhane’ye bağlayan karayolu Esence Dağını 2.390 m yükseklikteki Sipikör Geçidinde aşar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir