Esen Taici Kimdir Hakkında Kısaca Bilgi

Esen Taici (ö. 1455, Moğolistan), Orta Asya’daki Moğol egemenliğini yeniden ku­ran Moğol beyi. 1439’da Batı Moğolistan’da Baykal Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede yaşayan sa­vaşçı Oyratlarm başına geçti. Cengiz Han’ın yolunu izleyerek öteki Moğol kabilele­rini kendine bağladı ve doğuya ilerleye­rek Çin Şeddi ile Kore sınırı arasındaki toprakları egemenliği altına aldı. 1449’da Çinlilere vergi ödeme uygulamasına son vererek Çin Şeddi boyunca akınlara girişti. Bu sırada Çin sarayında yönetime egemen olan Wang Zhen, İmparator Zhentong’u Esen’e karşı bir sefer düzenlemeye ikna etti.

Kötü yönetilen Çin ordusunu kısa sürede kuşatıp Zhentong’u tutsak alan Esen, birkaç ay bekledikten sonra, Çin’in içlerine ilerleyerek Pekin’i kuşattı. Tahta yeni bir imparatoru geçiren Çinlilerin güçlü topçu savunması karşısında kuşatmadan vazgeçti ve 1450’de İmparator Zhentong’u serbest bıraktı. Üç yıl sonra Çinlilerle bir barış anlaşması yaparak yeniden vergi öde­meyi kabul etti. Fethettiği geniş topraklar oğluna miras kaldıysa da, ölümünden kısa bir süre sonra Oyratlar güçlerini yitirmeye başladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir