Esedi Ne Demektir Anlamı Açıklaması Kısaca

esedi, arslanli olarak da bilinir, Osmanlı Devleti’nde de kullanılan gümüş Hollanda parası. Üstündeki aslan (Arapça esed) res­minden dolayı bu adla anılmıştır.

Anadolu Selçuklularında da aslan resimli gümüş paralara esedi denirdi. OsmanlIlarda esedi denen Lion d’Holland, Ecu de Lion gibi paraların dolaşımı serbest bırakılmıştı. Öteki yabancı paralarla darphanede mühür- lenenler ise damgalı kefere sikkesi adıyla anılırdı.

Esedi 8,5 dirhem (26,8 gr) gümüştü. 16. yüzyıl başlarında Osmanlı piyasasında görülen bu para, o dönemde kuruşa göre daha düşük değerdeydi ve 1 kuruş 40 akçe iken, 1 esedi 35 akçeydi. Akçenin büyük ölçüde değer yitirdiği 1640’larda esedi 70 akçeye kadar yükseldi. 1721’deki bir para düzenlemesinde esedi 144 akçe; 8,5 dirhem 1 denk ağırlığındaki polye kuruşu 173 akçe; 7 dirhem 2,5 kıratlık Tokat kuruşu 137 akçe sayıldı. Oysa, 9 dirhem 2,5 kıratlık karaku- ruş, ayar bozukluğundan dolayı 137 akçe idi. Aynı yıllarda Mısır’a altın kaçırılması ve akçenin ayar ve ağırlığının bozulması nede­niyle esedi gittikçe değer kazandı. III. Mus­tafa (hd 1757-74) adına kesilen 6 dirhem ve 51 ayarındaki kuruşla birlikte kullanıldığı sırada değeri 300 akçeydi. Esedi, 19. yüzyı­lın ortalarında kullanımdan kalktı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir