Esad Paşa Kimdir Hangi Dönemde Yaşamıştır Kısaca

Esad Paşa, soyadı bülkat (d. 1862, Yanya – ö. 1952, İstanbul), Çanakkale Savaşların­daki yararlıklarıyla tanınmış asker.

Yanya belediye başkanı Mehmed Emin Efendi’nin oğludur. 1890’da kurmay yüzba­şı olarak Mekteb-i Harbiye’yi bitirdi. Al­manya’da dört yıl öğrenim ve kıta eğitimi gördü. Türkiye’ye dönünce, Osmanlı ordu­sunu düzenlemekle görevli Goltz Paşa’nın yardımcısı oldu. 1897 Osmanh-Yunan Sava- şı’nda Yanya Kolordusu’nun kurmay baş­kanlığını yaptı. 1899’da Harbiye Mektebi’nin ders nazırlığına, daha sonra da kurmay başkanlığına atandı. Bu görevi sırasında ferikliğe yükseldi. 1907’de Selanik’teki 3. Ordu komutan yardımcılığına getirildi.

1911’de Gelibolu tümen komutanı, 1. Dünya Savaşı başında Çanakkale Şimal Grubu komutanı oldu. Bu savaşlarda gös­terdiği başarılardan sonra 1. Ordu komu­tanlığı ve askeri mektepler genel müfettişli­ğine atandı. 1917’de getirildiği 2. Ordu müfettişliğinden 1920’de istifa ederek emekliye ayrıldı. Aynı yıl kısa bir süre Salih Paşa kabinesinde bahriye nazırlığı yaptı. Askerlikle ilgili kitapları ve çevirileri dışın­da Çanakkale Anıları (ös 1975) adlı bir yapıtı vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir