Esad Muhlis Paşa Kimdir? Hayatı Eserleri Kısaca

Esad Muhlis Paşa, asıl adı mehmed esad (d. Ayaş – ö. 1851, Diyarbakır), 19. yüzyılın ünlü divan şairlerinden. Bir süre Ayaş müftülüğü yapan babası Haşan Efendi’den dolayı Ayaşlı Müftüzade olarak da tanınır. Öğrenimini tamamladıktan sonra dönemin vezirlerinin yanında çeşitli görevlerde bu­lundu. 1824’te vezirliğe yükselerek Edir­ne muhafızı ve Çirmen mutasarrıfı oldu. 1826’da Karaman beylerbeyi olarak Konya’ ya gönderildi. 1830’da Erzurum beylerbeyi oldu. Yozgat çevresinde eşkıyalık yapan Kadıkıran’ı yakalayınca müşirlikle ödüllen­dirildi. 1837’de Erzurum beylerbeyliğinden alınarak Gelibolu’da oturmak zorunda bıra- kıldıysa da, kısa sürede İstanbul’a döndü. Daha sonra Sivas beylerbeyliği göreviyle İstanbul’dan uzaklaştırıldı. 1847’de Halep, ardından Musul ve Diyarbakır beylerbey­likleri yaptı.

Muhlis mahlasıyla yazdığı şiirleri, ölümün­den sonra Divançe-i Esad Paşa (1852) adıyla yayımlanmıştır. Üslubu daha çok Vasıf ve Sabit’i andırır. Şiirlerinde mizahi ve duygusal öğeler ağır basar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir