Edvard Kardelj Kimdir

Edvard Kardelj Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

Kardelj, Edvard (d. 27 Ocak 1910, Ljubljana – ö. 10 Şubat 1979, Ljubljana, Slovenya), Yugoslav devrimci ve devlet adamı. Josip Broz Tito’nun yakın çalışma arkadaşı ve kolektif başkanlık üyesiydi. Yugoslav Marksizminin, bir başka deyişle Titoculuğun en önemli kuramcısı sayılır.

Bir demiryolu işçisinin oğluydu. Ljubljana Öğretmen Yüksekokulu’nu bitirdi. Daha 16 yaşında gizli komünist partiye üye oldu ve partinin gençlik birliğinde çalıştı. Sendika ve parti etkinlikleri nedeniyle 1930-32 ara­sında hapis yattı. 1934’te ülkesinden kaça­rak Çekoslovakya üzerinden Sovyetler Bir- liği’ne gitti. Orada yeraltı çalışma yöntemle­rini öğrendi. Tito’yla 1934’te, yurtdışına çıkmadan önce tanışmıştı. 1937’de Yugo­slavya’ya döndü, birkaç kez tutuklandı.

1941’de Almanların Yugoslavya’yı işgal etmesi üzerine Slovenya’da direniş cephesi­nin örgütlenmesine katıldı. Partizan savaş­larının önemli bölümünde Tito’nun yanında yer aldı. Savaştan sonra Tito hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev yaptı (1945-53) ve Sovyetler Birliği anayasasın­dan esinlenerek Yugoslavya’nın federal anayasasını hazırladı (1946). Ülkenin başlı­ca kuramcılarından olan Kardelj 1953, 1963 ve 1974 anayasalarının hazırlanmasına ön­derlik etti.

Yalnızca 1948-53 arasında dışişleri bakanı olmasına karşın yıllarca ülke dışında birçok Yugoslav heyetine başkanlık etti. 1952’de Yugoslavya Komünistleri Birliği (SKJ) adı­nı alan partinin kolektif yönetim sisteminde her zaman önemli ağırlığı oldu.

Kardelj, Yugoslavya’daki siyasal ve iktisa­di sistemin Sovyet sisteminden en önemli farkını oluşturan sosyalist özyönetim kura­mının baş mimarıdır. Dış politikada ise Batı ve Doğu askeri blokları dışında bağlantısız­lık anlayışının gelişmesine öncülük etmiştir. Yapıtlarından biri Bloksuzluğun Tarihsel Kökeni (1977) adıyla Türkçeye çevrilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir