Doi Takako Kimdir?

Dollmann, Georg (Cari Heinrich) von (d. 21 Ekim 1830, Ansbach, Bavyera – ö. 31 Mart 1895, Münih), Alman mimar. Akıl hastası olan Bavyera kralı II. Ludvvig için büyük bibloları andıran görkemli Linderhof (1869-78), Neuschwanstein (1869-86) ve Herrenchiemsee (1878-85) saraylarını yapmıştır. Yeni-rokoko üslubundaki Linderhof, özellikle bir dağ gibi yükselen biçimiyle oldukça aykırı bir yapıdır.

Richard Wag- ner’in Tannhâuser (1845) operasının ana teması olan ortaçağ Tötonizmini vurgulamak amacıyla yapılmış olan Neuschvvanste- in’da, Christoph Jank’m Thüringen’de Eisenach yakınlarındaki Wartburg Şatosu için gerçekleştirdiği bir projeden yararlanmıştır. Tamamlanmadan kalan Herrenchiemsee ise Versailles Sarayı’nın bir taklidi olarak tasarlanmıştır.

Doi Takako (d. 30 Kasım 1928, Kobe, Japonya), Japon politikacı, eğitimci ve 1986-91 arasında Japon Sosyalist Partisi (JSP) başkanı. Japonya’da bir siyasal partiye başkanlık eden ilk kadın politikacıydı.

Doi bir doktorun kızıydı. Kyoto’daki Doşişa Üniversitesi’ni bitirdikten sonra, burada anayasa hukuku dersleri vermeye başladı. 1969’da Kokkai’ye (Parlamento) seçildi. Çok partili Japon siyasal yaşamının ikinci büyük partisi olan JSP’nin İ986 genel seçimlerinde ağır bir yenilgiye uğraması üzerine, Doi’nin parti başkanlığını üstlenmesi istendi. Doi, savunma ve nükleer silahlanma gibi önemli konularda partinin radikal tavnnı yumuşatmaya çalıştı; örneğin, Japonya’nın Öz Savunma Kuvvetleri’nin sınırlı da olsa bir rol oynamasını kabul etti.

Doi, Japon siyasal yaşamında yeni bir güç olarak ortaya çıkan İcadın seçmenlerin oyunu kazanmada başarılı oldu. Başlangıçta feminist yaklaşımla pek özdeşleşmemesine karşın, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’ yi (LDP) sarsan rüşvet ve seks skandalları- na duyulan tepkiyi yönlendirmede başarılı oldu. Benimsediği “madonna stratejisi” ışığında, bazı kadın adaylar 1989 yazındaki seçimlerde parlamentoya girmeyi başardı. Doi’nin önderliğindeki JSP’nin başarısı karşısında, LDP 30 yıldır ilk kez üst meclisteki çoğunluğunu yitirdi. Ama daha sonraki seçimlerde uğranılan başarısızlıklar Doi’nin Haziran 1991’de görevinden çekilmesine yol açtı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir