Diyapir Nedir Kısaca

Diyapir (Yunanca diapeirein: “delip geçmek”), belirli bir katmandaki hafif ve plastik malzemelerin yukarı doğru sürülerek, çevredeki daha gevrek kayaçların içine sokulmasıyla ortaya çıkan jeolojik yapı. Sokulma, yerçekimi kuvvetlerinin (ağır kayaçların alttaki daha hafif kayaçların yükselmesine neden olması), tektonik kuvvetlerin (yanal gerilimlerle hareketli kayaçların daha az hareketli kayaçların içine sıkıştırılması) ya da bu ikisinin birlikte etkisiyle oluşabilir. Diyapirler, dom (kubbe), dalga, mantar, damla ya da dayk (set) biçiminde olabilir.

Tuz kolayca akabildiğinden, diyapirlere tuz domları ya da tuz antiklinalle- rinde sık rastlanır. Bazı tuz domlarının, doğrudan diyapir oluşumu süreci sonucunda ortaya çıktığı sanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir