Divan Şiirinin Özellikleri

Türk edebiyatının dönemlerinden birisi de divan edebiyatıdır. Divan edebiyatında kaleme alınan şiirler de dönemin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu yazımızda sizlere divan şiirinin özellikleri kısaca konulu yazımızı sizlere sunacağız.

  • Aruz ölçüsü ile kaleme alınan divan şiirinin temel nazım birimi beyittir.
  • Divan şiirlerinde Arap ve İran edebiyatının nazım biçimleri direk kullanılmıştır.
  • Yaygın bir şekilde zengin kafiye ve tam kafiye kullanılmıştır ve şiirlerde ahenk büyük önem taşıdığı için redifler de sık sık kullanılmıştır.
  • Divan şiirlerinde önemli olan parça yani beyit özelliğidir.
  • Divan şiirlerinde dil ve anlatım süslü bir yapıdadır bu nedenle de mazmun adı verilen kalıplaşmış sözler kullanılmaktadır.
  • Divan şiirlerinde genel olarak insana olan aşk, eğlence ve içki gibi temalar işlenmekle birlikte din ve tasavvufi konular da tercih edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir