Divan Edebiyatı Nedir

Türk edebiyatı dönemlerinden birisi de divan edebiyatı olmuştur. Bu yazımızda sizlere Divan edebiyatı nedir kısaca açıklayacağız.

Türklerin İslamiyet dinini kabul etmelerinin ardından oluşan yazılı edebiyata “Divan edebiyatı” denilmektedir. Arap ve Fars edebiyatının etkisi ile gelişen Divan edebiyatı ile Arapça ve Farsça kelimeler de Türkçeye girmeye başlamıştır. Bu edebiyat şairleri kaleme aldıkları şiirleri “Divan” adı verilen el yazması kitaplarda toplandıklarından dolayı bu edebiyata da “Divan Edebiyatı” adı verilmiştir.

İlk eserlerinin 13. yüzyılda verildiği divan edebiyatı özellikle 16. yüzyıldan sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde üç dilde divan oluşturan Fuzuli, Şairlerin Sultan Baki gibi şairler başta olmak üzere bu dönemde bir çok şair dönemin en olgun ve en güzel eserlerini kaleme almışlardır. Ayrıca 17. yüzyılda Nabi’nin oğluna öğüt vermek amacı ile kaleme aldığı “Hayriyye” mesnevisi Divan edebiyatına didaktik özelliği de katmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir