Davul Niçin Kültürümüzün Vazgeçilmez Bir Parçasıdır

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan kültürel unsurlardan birisi de davuldur. Bu yazımızda sizlere davul niçin kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır kısaca açıklayacağız.

Geleneksek Türk halk müziğinin temel çalgılarından biri olan davul, hem tek başına hem de diğer çalgılar ile birlikte çalınan bir müzik aletidir.

Asırlar öncesinden bu yana Türk kültüründe; özel günlerde, kutlamalarda, düğünlerde, yöresel halk oyunlarında, şenliklerde davul kullanılmıştır. Aynı zamanda karşılamalarda, güreşlerde ve eğlencelerde de Türk toplumu davulu mutlaka tercih etmişlerdir.

Zurna, Türk kültüründe davul ile en sık kullanılan müzik aletidir. Öyle ki; davul ile zurna özellikle Osmanlı Devleti döneminde birlikte çalınarak savaş dönemlerinde askerleri cesaretlendirmek için kullanılmıştır.

Kısacası asırlar boyunca Anadolu topraklarında kullanılan davul, Türk kültürünün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir