Darülhadis Nedir Ne Zaman Açılmıştır

darülhadis, İslam ülkelerinde hadis okutu­lan medrese. Osmanlı medrese sisteminde en yüksek aşamaydı (bak. medrese). İslam devletlerinde özellikle 11-14. yüzyıl­lar arasında Kuran okuma yöntemlerini öğreten darülkurralara koşut olarak bir­çok darülhadis açıldı. Şeriat kurallarında yanılmamak için, kavli, fiili ve takriri hadis­lere dayalı bütün sünnetler darülhadislerde yüzyıllarca incelenip araştırıldı. Bağımsız birer medrese ya da genel nitelikli medrese­lerin bir bölümü olan darülhadislerde önce usul, kavaid, ıstılahat, sarf ve nahiv, lügat ve ahkâm-ı diniye, bunlarda yeterlilik göste­renlere de hadis usulü ve yardımcı öbür hadis ilimleri okutuluyordu.

 

Anadolu Selçuklu ve İlhanlı dönemlerinde yaygınlaşan darülhadislerin başlıcaları Kon­ya, Kayseri, Sivas ve Erzurum’da açılmıştı. Anadolu Selçuklularının medrese geleneği­ni daha da geliştiren Osmanlılar, ilk darül- hadisleri İznik, Bursa ve Edirne’de açtılar. I. Süleyman (Kanuni) (hd 1520-66) istan­bul’da Süleymaniye Külliyesi içinde en bü­yük darülhadisi yaptırarak 1557’de hizmete açtı. Burası bir din bilimleri akademisi niteliğindeydi. Bu nedenle de Osmanlı ilmi­ye sınıfı içinde müderrislik aşamalarının en üstü darülhadis müderrisliği sayılırdı. Bu aşamaya ulaşan müderris, resmî ve dinsel törenlere müderrislerin başkanı sanı ile katılırdı. Darülhadis müderrisi istediği tak­dirde mahreç mevleviyetlerinden birine ka­dı olarak atanırdı. İstanbul’daki darülhadis­lerin dışında, eyalet merkezlerinde de çok sayıda darülhadis vardı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir