Darul-Ulum Nedir Kısaca

Darü’l-Ulum (Arapçada “İlim Yuvası”), Hindistan’ın en önde gelen medresesi. Mu- hammed Abid Hüseyin tarafından 1867’de Uttar Pradesh eyaletinin Saharanpur ilinde kuruldu. 18. yüzyıl Müslüman reformcula- nndan Şeyh Veliyullah’ın öğretileri ile Hin­distan’da 19. yüzyıl başlarında yaygınlaşan Vehhabilik, Darü’l-Ulum’da kurallara ve geleneğe sıkı sıkıya bağlı bir ilahiyat anlayı­şının yerleşmesinde etkili oldu.

Medresenin bugünkü programında da fı­kıh, tefsir, hadis, kelam ve felsefe gibi geleneksel dallar ağırlığını korur. İslam dininin temel bilgileriyle ilişkisi olmayan, bid’ata yol açabilecek modern bilim dalları programa alınmaz. İslamm çağdaş uygula­maları da dine sonradan eklenmiş unsurlar­dan anndırmak üzere işlenir. Amaç, öğren­ciyi Müslüman cemaate önderlik edebilecek biçimde yetiştirmektir.

Darü’l-Ulum’da öğrenim gören yaklaşık 1.500 öğrenci İslam dünyasının dört bir yanından seçilerek gelir. Medrese 67 bin kitap ile Arapça, Farsça ve Urdu dilinde kaleme alınmış pek çok yazma barındıran kütüphanesiyle ünlüdür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir