Danimarka Edebiyatı Hakkında Bilgi

Danimarka edebiyatı, Danca ortaya ko­nan edebiyat yapıtlarının tümü. İlk izlerine 800-1100 arasından günümüze kalmış, rünik alfabeyle yazılmış yazıtlarda rastlanır. 5. yüzyıldaki büyük kabile göçleri sırasında ortaya konan metinlerin özgün kopyaları kaybolmuş olmakla birlikte bu yapıtların içerikleri, yaklaşık 1200’e ait İzlanda sagala- rında ve Danimarkalı keşiş Saxo Grammati- cus’un yazdığı Gesta Danorum (Danların Tarihi) adlı kitapta korunmuştur. Ortaçağ Danimarka edebiyatının en zengin biçimi, halk baladıdır. Danimarka’da 12. yüzyılda Hıristij anlığın yayılmasıyla, Latince temel edebiyat dili olmuş ve yerel dili öne çıkaran yeni bir edebi akımın başladığı 1536 Protes­tan Reform hareketine değin bu durum korunmuştur.

Danimarka’ya 17. yüzyılda ulaşan Avrupa Rönesans edebiyatı, büyük bir bilim ve öğrenme çağı ile birlikte klasik kalıplara sıkı bir bağımlılığı da getirmiştir. Norveç do­ğumlu Ludvig Holberg ve Johan Herman Wessel’in 18. yüzyılda modern Danimarka edebiyatının oluşumunda büyük katkıları olmuştur. 19. yüzyıl romantizminin önde gelen adı Adam Oehlenschlâger’dir. 1870’lerde Georg Brandes’in başlattığı do­ğalcılık. akımı, August Strindberg, Henrik Ibsen ve öbür İskandinav yazarları etkile­miştir.

Doğalcılığın bir başka önemli temsil­cisi Jens Peter Jacobsen’dir. Yapıtları bir­çok dile çevrilen masal ustası Hans Christi- an Andersen de 19. yüzyılın önemli yazarla­rı arasındadır. 20. yüzyıl Danimarka edebi­yatının önde gelen adları arasında 1917 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan romancı Henrik Pontoppidan, 1944’te aynı ödülü kazanan romancı Johannes Vilhelm Jensen ile yazar Isak Dinesen (Karen Blixen), romancı Martin A. Hansen, şair ve romancı Klaus Rifbjerg sayılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir